Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 105

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 3

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 105

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/105

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 3

(2006/987/WE)

L 385/106

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

DOCHODY

Rok budżetowy 2006 Corine Land Cover (CLC)

Tytuł Rozdział 2 22

Treść

Rok budżetowy 2006

3. zmieniony budżet 2006


DOCHODY RÓŻNE ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH Tytuł 2 — Razem 3 200 000 3 200 000 — — — —

RAZEM

3 200 000

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/107 EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 2 DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 2 2 — ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Corine Land Cover (CLC) Rok budżetowy 2006 3. zmieniony budżet 2006

ROZDZIAŁ 2 2

221 222 223

Zwrot „Tacis” (2004), zwrot „Biopersity” (2005–2006) Zwrot „EuropeAid” (2004–2005), zwrot „Tacis” (2006) Zwrot „Corine Land Cover” ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

p.m. p.m. 3 200 000 3 200 000

p.m. p.m. p.m. —

p.m. p.m. p.m. —

Tytuł 2 — Razem RAZEM

3 200 000 3 200 000

— —

— —

L 385/108

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 2 DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 2 2 — ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

221

Zwrot „Tacis” (2004), zwrot „Biopersity” (2005–2006)

Rok budżetowy 2006 Corine Land Cover (CLC) Rok budżetowy 2006 3. zmieniony budżet 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz programu Biopersity. 222 Zwrot „EuropeAid” (2004–2005), zwrot „Tacis” (2006)

Rok budżetowy 2006 Corine Land Cover (CLC) Rok budżetowy 2006 3. zmieniony budżet 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz programu Tacis. 223 Zwrot „Corine Land Cover”

Rok budżetowy 2006 Corine Land Cover (CLC) Rok budżetowy 2006 3. zmieniony budżet 2006

3 200 000

p.m.

p.m.

Uwagi Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz programu Corine Land Cover.

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/109 EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

WYDATKI

Rok budżetowy 2006 Corine Land Cover (CLC)

Tytuł Rozdział 3 36

Treść

Środki 2006

3. zmieniony budżet 2006

WYDATKI OPERACYJNE DZIAŁANIA STRATEGICZNE Tytuł 3 — Razem 3 200 000 3 200 000 1 510 000 1 510 000 1 280 000 1 280 000

RAZEM

3 200 000

1 510 000

1 280 000

L 385/110

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 3 WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 6 — DZIAŁANIA STRATEGICZNE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Corine Land Cover (CLC) Środki 2006 3. zmieniony budżet 2006

ROZDZIAŁ 3 6

360 3601

Działania strategiczne 1–9 Dostarczanie systemu informacji Pozycja 3 6 0 — Razem ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM 3 200 000 3 200 000 3 200 000 1 510 000 1 510 000 1 510 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000

Tytuł 3 — Razem RAZEM

3 200 000 3 200 000

1 510 000 1 510 000

1 280 000 1 280 000

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/111 EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 3 WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 6 — DZIAŁANIA STRATEGICZNE

360 3601

Działania strategiczne 1–9 Dostarczanie systemu informacji

Rok budżetowy 2006 Corine Land Cover (CLC) Środki 2006 3. zmieniony budżet 2006

3 200 000

1 510 000

1 280 000

Uwagi Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z dostarczaniem systemu informacji w ramach pierwszego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 105 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L385 - 273 z 200629.12.2006

  Sprostowanie do wykazu etatów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok 2005 (  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96 z dnia 14 kwietnia 2005 r.)

 • Dz. U. L385 - 257 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 227 z 200629.12.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L385 - 219 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 147 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L385 - 139 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 133 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 113 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 73 z 200629.12.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2006 wraz z budżetami korygującymi 1/2006 oraz 2/2006

 • Dz. U. L385 - 59 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 49 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 29 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 17 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 1 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 0 z 200629.12.2006

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.