Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 147

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 147

Strona 1 z 27
29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/147

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1 (2006/991/WE)

L 385/148

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

DOCHODY

2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E)

Tytuł Rozdział 1 10 11


Treść

Zmiany do budżetu (C)

Procent ((B + C)/A = D)

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ STRATEGIA B7-033)) PRZEDAKCESYJNA (15.03.02. (EX 2 950 000 16 500 000 19 450 000 — — — — — — 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2 950 000 16 500 000 19 450 000

DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (15.03.03. (EX B7-664)) Tytuł 1 — Razem

9 90

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Razem — — — — 1 900 1 900 N.A. N.A. 1 900 1 900

10 10 0

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT Tytuł 10 — Razem DOCHODY WŁASNE ETF OGÓŁEM — — 19 450 000 — — — — — 1 900 N.A. N.A. 0,0 % — — 19 451 900

4 43 49

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH Tytuł 4 — Razem — 665 408 665 408 — — — 300 000 — 300 000 N.A. 0,0 % 45,1 % 300 000 665 408 965 408

5 50 59

MEDA-ETE MEDA-ETE MEDA-ETE — POPRZEDNICH FINANSOWANIE W LATACH 4 864 567 Tytuł 5 — Razem 4 864 567 — — — — 0,0 % 0,0 % 4 864 567 4 864 567 — — — N.A. —

6 60 69

TEMPUS — POMOC TECHNICZNA TEMPUS TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH Tytuł 6 — Razem DOCHODY: NA OKREŚLONY CEL/PROJEKT OGÓŁEM RAZEM 1 040 260 645 958 1 686 218 — — — — — — 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1 040 260 645 958 1 686 218

7 216 194 26 666 194

— —

300 000 301 900

4,2 % 1,1 %

7 516 194 26 968 094

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/149 EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (15.03.02. (EX B7-033)) ROZDZIAŁ 1 1 — DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent ((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E)

ROZDZIAŁ 1 0

100 1001 1002 1003 1004

Phare Składka Phare (Bułgaria, Rumunia) do subwencji ETF z Tytułu 1 i 2 Składka Phare (Bułgaria, Rumunia) do subwencji ETF z Tytułu 3 Składka Phare z Tytułu 1 i 2 (Chorwacja) do subwencji ETF 364 500 85 500 1 950 000 — — 0,0 % 364 500 85 500 1 950 000 1 215 000 285 000 1 215 000 285 000

Składka Phare (Chorwacja) do subwencji ETF z Tytułu 3 Pozycja 1 0 0 — Razem

101 1011 1012

Przedakcesja Przedakcesja (Turcja) składka do subwencji ETF z Tytułu 1 i 2 Przedakcesja (Turcja) składka do subwencji ETF z Tytułu 3 Pozycja 1 0 1 — Razem ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM 810 000 190 000 1 000 000 2 950 000 — — — — 0,0 % 0,0 % 810 000 190 000 1 000 000 2 950 000

ROZDZIAŁ 1 1

110 1101 1102

Wspieranie Komisji i inicjatywy „Szersza Europa” Działalność zewnętrzna (Tacis, CARDS) – subwencje z Tytułu 1 i 2 Działalność zewnętrzna (Tacis, CARDS) – subwencje z Tytułu 3 Pozycja 1 1 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 12 085 000 4 415 000 16 500 000 16 500 000 — — — — 0,0 % 0,0 % 12 085 000 4 415 000 16 500 000 16 500 000

Tytuł 1 — Razem

19 450 000

0,0 %

19 450 000

L 385/150

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (15.03.02. (EX B7-033))

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 147 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L385 - 273 z 200629.12.2006

  Sprostowanie do wykazu etatów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok 2005 (  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96 z dnia 14 kwietnia 2005 r.)

 • Dz. U. L385 - 257 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 227 z 200629.12.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L385 - 219 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 139 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 133 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 113 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 105 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L385 - 73 z 200629.12.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2006 wraz z budżetami korygującymi 1/2006 oraz 2/2006

 • Dz. U. L385 - 59 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 49 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 29 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 17 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 1 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 0 z 200629.12.2006

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.