Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 17

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 17

Strona 1 z 4
29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/17

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

(2006/982/WE)

L 385/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Rok budżetowy 2006 — korekta I Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2006 — korekta II Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2006 — Razem Zobowiązanie Płatność


Treść

ROZDZIAŁ 1 0

101 103

Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele) Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele) ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

329 438

329 438

— p.m.

— p.m.

329 438 p.m.

329 438 p.m.

Tytuł 1 — Razem

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/19

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

DOCHODY

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

101

Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)

Rok budżetowy 2006 — korekta I Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2006 — korekta II Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2006 — Razem Zobowiązanie Płatność

329 438

329 438

329 438

329 438

Uwagi Niniejszy rozdział odnosi się do środków PHARE przyznanych na poszczególne cele i ujmuje finansowanie w ramach programu Phare III zawartego z Komisją Europejską na lata 2005–2006, w wysokości 500 000 €. Działania w ramach Phare są związane z zatwierdzonym programem pracy o dochodach i wydatkach związanych z poszczególnymi celami. Dane liczbowe za rok 2005 oznaczają środki budżetowe zatwierdzone na ten rok. Dane liczbowe za rok 2006 oznaczają obecne środki na ten rok i wyrównanie środków niewykorzystanych w roku 2005. 103 Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele)

Rok budżetowy 2006 — korekta I Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2006 — korekta II Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2006 — Razem Zobowiązanie Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi Niniejszy artykuł odnosi się do dochodów CARDS przyznanych na poszczególne cele i obejmuje finansowanie programu regionalnego CARDS 2005, który będzie realizowany do roku 2008 za łączną kwotę 410 000 EUR.

L 385/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

TYTUŁ 2 POZOSTAŁE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 — POZOSTAŁE SUBWENCJE

203

Inne dotacje

Rok budżetowy 2006 — korekta I Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2006 — korekta II Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2006 — Razem Zobowiązanie Płatność

p.m.

p.m.

30 000

30 000

30 000

30 000

Uwagi Dotacja z fińskiego instytutu FIOH (środki przeznaczone na poszczególne cele).

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/21

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

TYTUŁ 6 DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

601

Dochody z umów o współfinansowanie

Rok budżetowy 2006 — korekta I Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2006 — korekta II Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2006 — Razem Zobowiązanie Płatność

p.m.

p.m.

66 500

66 500

66 500

66 500

L 385/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

WYDATKI

TYTUŁ 3 WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE ROZDZIAŁ 3 2 — PROGRAM PHARE ROZDZIAŁ 3 5 — PROJEKT NEW OSH ERA (ŚRODKI PRZEZNACZONE NA POSZCZEGÓLNE CELE)

Artykuł Pozycja Rok budżetowy 2006 — korekta I Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2006 — korekta II Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2006 — Razem Zobowiązanie Płatność

Treść

ROZDZIAŁ 3 0

303

Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp. Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp. Pozycja 3 0 3 — Razem ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L385 - 273 z 200629.12.2006

  Sprostowanie do wykazu etatów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok 2005 (  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96 z dnia 14 kwietnia 2005 r.)

 • Dz. U. L385 - 257 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 227 z 200629.12.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L385 - 219 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 147 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L385 - 139 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 133 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 113 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 105 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L385 - 73 z 200629.12.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2006 wraz z budżetami korygującymi 1/2006 oraz 2/2006

 • Dz. U. L385 - 59 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 49 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 29 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 1 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 0 z 200629.12.2006

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.