Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 219

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 219

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/219

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1 (2006/992/WE)

L 385/220

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKIE CENTRUM DS. RASIZMU I KSENOFOBII

PRZYCHODY

Tytuł Rozdział 2 20

Treść

BUD 2006

BR 2006

2006

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Razem 8 910 000 8 910 000 537 675 537 675 9 447 675 9 447 675


RAZEM

8 910 000

537 675

9 447 675

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/221

EUROPEJSKIE CENTRUM DS. RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 2 SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść BUD 2006 BR 2006 2006

ROZDZIAŁ 2 0

200 2000

Subwencje Unii Europejskiej Pozycja 2 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

8 910 000 8 910 000 8 910 000

537 675 537 675 537 675

9 447 675 9 447 675 9 447 675

Tytuł 2 — Razem RAZEM

8 910 000 8 910 000

537 675 537 675

9 447 675 9 447 675

L 385/222

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKIE CENTRUM DS. RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 2 SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

200 2000 Subwencje Unii Europejskiej

BUD 2006 BR 2006 2006

8 910 000

537 675

9 447 675

Uwagi Niniejszy punkt obejmuje fundusze dla projektu przyznane Centrum z programu PHARE.

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/223

EUROPEJSKIE CENTRUM DS. RASIZMU I KSENOFOBII

WYDATKI

Tytuł Rozdział

Treść

BUD 2006

BR 2006

2006

CENTRUM (PHARE)

110 000

537 675

647 675

RAZEM

110 000

537 675

647 675

L 385/224

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKIE CENTRUM DS. RASIZMU I KSENOFOBII

CENTRUM (PHARE)

Artykuł Pozycja Treść BUD 2006 BR 2006 2006

Razem RAZEM

110 000 110 000

537 675 537 675

647 675 647 675

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/225

EUROPEJSKIE CENTRUM DS. RASIZMU I KSENOFOBII

CENTRUM (PHARE)

Uwagi Niniejszą kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów wdrożenia projektu Centrum finansowanego z programu PHARE, mającego za zadanie stworzenie sieci RAXEN w krajach kandydujących.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 219 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L385 - 273 z 200629.12.2006

  Sprostowanie do wykazu etatów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok 2005 (  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96 z dnia 14 kwietnia 2005 r.)

 • Dz. U. L385 - 257 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 227 z 200629.12.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L385 - 147 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L385 - 139 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 133 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 113 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 105 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L385 - 73 z 200629.12.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2006 wraz z budżetami korygującymi 1/2006 oraz 2/2006

 • Dz. U. L385 - 59 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 49 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 29 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 17 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 1 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 0 z 200629.12.2006

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.