Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 227

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2006

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 227

Strona 1 z 9
29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/227

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2006

(2006/993/WE)

L 385/228 IEEA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Tytuł Rozdział 2 20 Rok budżetowy 2004

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

DOTACJA Z KOMISJI DOTACJA Z KOMISJI Tytuł 2 — Razem 5 168 000 5 168 000


9 90

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Razem p.m. p.m.

RAZEM

5 168 000

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/229 IEEA

TYTUŁ 2 DOTACJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 — DOTACJA Z KOMISJI

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 2 0

200 2000

Dotacja z Komisji Dotacja z Komisji Pozycja 2 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM 5 168 000 5 168 000 5 168 000

Tytuł 2 — Razem

5 168 000

L 385/230 IEEA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

TYTUŁ 2 DOTACJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 — DOTACJA Z KOMISJI

200 2000

Dotacja z Komisji Dotacja z Komisji

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

5 168 000

Uwagi Decyzja Komisji nr 2004/20/WE z dnia 23 grudnia 2003 r. (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 85) ustanawiająca agencję wykonawczą, Agencję Wykonawczą ds. Inteligentnej Energii, w celu zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie energii w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003. Zdodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji dotacja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają dotacji przewidzianej w ramach pozycji 06 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/231 IEEA

TYTUŁ 9 DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 9 0

900 9000

Dochody różne Dochody różne Pozycja 9 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM p.m. p.m. p.m.

Tytuł 9 — Razem RAZEM

p.m. 5 168 000

L 385/232 IEEA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

TYTUŁ 9 DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

900

Dochody różne Uwagi W tej pozycji wpisano dochody różne, które otrzyma IEEA.

9000

Dochody różne

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

p.m.

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/233 IEEA

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 17

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

KOSZTY PERSONELU WYNAGRODZENIA RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA PRZYJĘCIA, WYDARZENIA Tytuł 1 — Razem 3 080 000 75 000 160 000 65 000 10 000 3 390 000

2 20 21 22 23 24

KOSZTY EKSPLOATACYJNE BIURA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE Tytuł 2 — Razem 600 000 190 000 35 000 53 000 20 000 898 000

3 31 32 33

KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO POSIEDZENIA EKSPERTÓW INFORMACJA I PUBLIKACJE INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO Tytuł 3 — Razem 500 000 165 000 215 000 880 000

RAZEM

5 168 000

L 385/234 IEEA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

TYTUŁ 1 KOSZTY PERSONELU

ROZDZIAŁ 1 1 — WYNAGRODZENIA

Artykuł Pozycja Treść Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

ROZDZIAŁ 1 1

110 1100 1101 1102 1103

Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia Wynagrodzenia podstawowe Dodatki rodzinne Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju Dodatek sekretarski Pozycja 1 1 0 — Razem 1 190 000 75 000 106 000 p.m. 1 371 000

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 227 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L385 - 273 z 200629.12.2006

  Sprostowanie do wykazu etatów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok 2005 (  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96 z dnia 14 kwietnia 2005 r.)

 • Dz. U. L385 - 257 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 219 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 147 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L385 - 139 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 133 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 113 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 105 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L385 - 73 z 200629.12.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2006 wraz z budżetami korygującymi 1/2006 oraz 2/2006

 • Dz. U. L385 - 59 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 49 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 29 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 17 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 1 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 0 z 200629.12.2006

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.