Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 29

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 29

Strona 1 z 4
29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/29

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

(2006/983/WE)

L 385/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DEKLARACJA DOCHODÓW

Tytuł Rozdział 1 10

Treść

RAZEM 2006

PZB 2/2006

Rok finansowy 2006


OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW Tytuł 1 — Razem 27 967 000 27 967 000 3 225 000 3 225 000 24 742 000 24 742 000

2 20

SUBWENCJA Z KOMISJI SUBWENCJA Z KOMISJI Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m.

3 30

WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA Tytuł 3 — Razem 1 764 000 1 764 000 – 41 000 – 41 000 1 805 000 1 805 000

4 40

INNE DOCHODY INNE DOCHODY Tytuł 4 — Razem 600 000 600 000 300 000 300 000 300 000 300 000

5 50

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO Tytuł 5 — Razem 10 545 392 10 545 392 10 545 392 10 545 392

RAZEM

40 876 392

3 484 000

37 392 392

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/31

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 1 OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

Artykuł Pozycja Treść RAZEM 2006 PZB 2/2006 Rok finansowy 2006

ROZDZIAŁ 1 0

100 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009

Opłaty z agencji i organów Europejska Agencja Środowiska Europejska Fundacja Szkolenia Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii Europejska Agencja ds. Leków Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego Znaki towarowe i wzory OHIM Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin Europol Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy Pozycja 1 0 0 — Razem 738 000 369 000 700 000 1 066 000 855 000 2 134 000 18 176 000 150 000 1 300 000 250 000 25 738 000 – 400 000 – 250 000 3 550 000 4 150 000 150 000 – 100 000 738 000 369 000 800 000 1 066 000 705 000 2 134 000 14 026 000 150 000 1 700 000 500 000 22 188 000

101 1010 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019

Cedefop Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii Europejska Agencja Odbudowy Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności Eurojust Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei Pozycja 1 0 1 — Razem

82 000 560 000 p.m. p.m. 486 000 30 000 164 000 500 000 30 000 1 852 000 – 600 000 30 000 – 620 000 – 200 000 150 000

82 000 410 000 p.m. p.m. 686 000 30 000 164 000 1 100 000 p.m. 2 472 000

102 1020 1021 1022

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

82 000 65 000 70 000 65 000 70 000 p.m. p.m.

82 000

L 385/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW (ciąg dalszy)

Artykuł Pozycja 102 1023 1024 1025 Treść RAZEM 2006 PZB 2/2006 Rok finansowy 2006

(ciąg dalszy) Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Agencja Wykonawcza ds. Inteligentnej Energii Europejskie Kolegium Policyjne Pozycja 1 0 2 — Razem ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM 160 000 p.m. p.m. 377 000 27 967 000 160 000 p.m. p.m. 295 000 3 225 000 82 000 24 742 000 p.m.

Tytuł 1 — Razem

27 967 000

3 225 000

24 742 000

29.12.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L385 - 273 z 200629.12.2006

  Sprostowanie do wykazu etatów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok 2005 (  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96 z dnia 14 kwietnia 2005 r.)

 • Dz. U. L385 - 257 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 227 z 200629.12.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L385 - 219 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 147 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L385 - 139 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 133 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 113 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 105 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L385 - 73 z 200629.12.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2006 wraz z budżetami korygującymi 1/2006 oraz 2/2006

 • Dz. U. L385 - 59 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 49 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 17 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 1 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 0 z 200629.12.2006

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.