Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 49

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 49

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/49

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1 (2006/984/WE)

L 385/50 CEDEFOP

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10

Treść

BUD 2006

BR 2006

Razem 2006

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Razem 16 400 000 16 400 000 300 000 300 000 16 700 000 16 700 000


3 32

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI Tytuł 3 — Razem p.m. p.m.

RAZEM

446 700

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/51 CEDEFOP

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść BUD 2006 BR 2006 Razem 2006

ROZDZIAŁ 1 0

100

Subwencja Wspólnoty Europejskiej ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

16 400 000 16 400 000

300 000 300 000

16 700 000 16 700 000

Tytuł 1 — Razem

16 400 000

300 000

16 700 000

L 385/52 CEDEFOP

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

100

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

BUD 2006 BR 2006 Razem 2006

16 400 000

300 000

16 700 000

Uwagi Rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego (Dz.U. L 39 z 13.2.1975, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1655/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 41) Zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, subwencję dla Centrum wprowadza się do ogólnego budżetu Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają udzielonej subwencji (nagłówki budżetu 15 03 01 03 oraz 15 03 01 04 deklaracji wydatków w Sekcji III (Komisja) budżetu ogólnego).

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/53 CEDEFOP

TYTUŁ 3 PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 3 2 — INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

Artykuł Pozycja Treść BUD 2006 BR 2006 Razem 2006

ROZDZIAŁ 3 2

323

PHARE agreement 2005/115–030 ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

— p.m.

146 700

146 700

Tytuł 3 — Razem RAZEM

p.m. 446 700

L 385/54 CEDEFOP

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

TYTUŁ 3 PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 3 2 — INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

323

PHARE agreement 2005/115–030

BUD 2006 BR 2006 Razem 2006

146 700

146 700

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/55 CEDEFOP

WYDATKI

BUD 2006 Treść Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność BR 2006 2006

Tytuł Rozdział 3 31 32

KOSZTY OPERACYJNE UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH Tytuł 3 — Razem

RAZEM

446 700

447 600

L 385/56 CEDEFOP

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

TYTUŁ 3 KOSZTY OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 1 — UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC ROZDZIAŁ 3 2 — ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH

Artykuł Pozycja Treść BUD 2006 Zobowiązanie Płatność BR 2006 Zobowiązanie Płatność 2006 Zobowiązanie Płatność

ROZDZIAŁ 3 1

312 3123

Działania określone PHARE agreement 2005/115–030 Pozycja 3 1 2 — Razem ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM — — 146 700 147 600 146 700 147 600

ROZDZIAŁ 3 2

324

Badania i projekty pilotujące ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

301 000

360 000

300 000

300 000

601 000

660 000

Tytuł 3 — Razem RAZEM 446 700 447 600

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/57 CEDEFOP

TYTUŁ 3 KOSZTY OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 1 — UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

312 3123

Działania określone PHARE agreement 2005/115–030

BUD 2006 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie BR 2006 Płatność Zobowiązanie 2006 Płatność

146 700

147 600

146 700

147 600

ROZDZIAŁ 3 2 — ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH

324

Badania i projekty pilotujące

BUD 2006 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie BR 2006 Płatność Zobowiązanie 2006 Płatność

301 000

360 000

300 000

300 000

601 000

660 000

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L385 - 273 z 200629.12.2006

  Sprostowanie do wykazu etatów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok 2005 (  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96 z dnia 14 kwietnia 2005 r.)

 • Dz. U. L385 - 257 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 227 z 200629.12.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L385 - 219 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 147 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L385 - 139 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 133 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 113 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 105 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L385 - 73 z 200629.12.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2006 wraz z budżetami korygującymi 1/2006 oraz 2/2006

 • Dz. U. L385 - 59 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 29 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 17 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 1 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 0 z 200629.12.2006

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.