Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 59

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 59

Strona 1 z 4
29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/59

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

(2006/985/WE)

L 385/60 ECDC

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

WYDATKI W ROKU 2006

TYTUŁ 1 PERSONNEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006


ROZDZIAŁ 1 1

110 1100 1101 1102 111 1110 1111 1112 114 1140 1141 1142 1149 117 1170 1173 1174 1175 118 1180 1181 1182 1183 1184 119 1190 1191

Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia Wynagrodzenia podstawowe Dodatki rodzinne Dodatki za rozłąkę z krajem Pozycja 1 1 0 — Razem Inny personel Personel pomocniczy Personel kontraktowy — wynagrodzenia podstawowe Personel kontraktowy — dodatki Pozycja 1 1 1 — Razem Różne Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe Koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe Szkolenie personelu ECDC Pozycja 1 1 4 — Razem Świadczenia dodatkowe Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji Tłumaczenia pisemne Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych Usługi tymczasowe Pozycja 1 1 7 — Razem Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu Koszty podróży Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia Koszty przeprowadzki Tymczasowe diety dzienne Pozycja 1 1 8 — Razem Współczynniki korygujące Współczynniki korygujące stosowane do wynagrodzeń Środki rezererwowe — wyrównanie wynagrodzenia Pozycja 1 1 9 — Razem ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 800 000 30 000 – 410 541 16 000 389 459 46 000 100 000 15 000 70 000 80 000 20 000 193 497 1 192 61 977 19 029 20 107 293 497 16 192 131 977 99 029 40 107 50 000 60 000 50 000 250 000 28 000 – 17 000 – 21 000 194 289 78 000 43 000 29 000 444 289 10 000 75 000 10 000 200 000 – 9 603 – 49 440 – 6 436 – 156 000 397 25 560 3 564 44 000 500 000 550 000 100 000 147 194 – 283 168 38 383 647 194 266 832 138 383 2 920 000 170 000 360 000 – 1 012 340 40 234 – 117 821 1 907 660 210 234 242 179

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/61 ECDC

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW ROZDZIAŁ 1 8 — UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

ROZDZIAŁ 1 3

130 1300

Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące Pozycja 1 3 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM 600 000 – 200 000 400 000

ROZDZIAŁ 1 4

140 1401

Infrastruktura socjalno-medyczna Służba zdrowia Pozycja 1 4 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM 10 000 500 10 500

ROZDZIAŁ 1 5

150 1502

Wymiana urzędników i ekspertów Wymiana personelu z organami publicznymi i prywatnymi Pozycja 1 5 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM 600 000 – 180 000 420 000

ROZDZIAŁ 1 8

180 1802 1803 1804

Ubezpieczenia i budżet socjalny Ubezpieczenia zdrowotne Wypadki i choroby zawodowe Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych Pozycja 1 8 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM 25 000 15 000 15 000 47 892 12 218 11 947 72 892 27 218 26 947

Tytuł 1 — Razem

L 385/62 ECDC

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

TYTUŁ 1 PERSONNEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

110

Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia

1100

Wynagrodzenia podstawowe

Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

2 920 000

– 1 012 340

1 907 660

1101

Dodatki rodzinne

Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

170 000

40 234

210 234

1102

Dodatki za rozłąkę z krajem

Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

360 000

– 117 821

242 179

111

Inny personel

1110

Personel pomocniczy

Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

500 000

147 194

647 194

1111

Personel kontraktowy — wynagrodzenia podstawowe

Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

550 000

– 283 168

266 832

1112

Personel kontraktowy — dodatki

Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

100 000

38 383

138 383

114

Różne

1140

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

10 000

– 9 603

397

29.12.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 59 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L385 - 273 z 200629.12.2006

  Sprostowanie do wykazu etatów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok 2005 (  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96 z dnia 14 kwietnia 2005 r.)

 • Dz. U. L385 - 257 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 227 z 200629.12.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L385 - 219 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 147 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L385 - 139 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 133 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 113 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 105 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L385 - 73 z 200629.12.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2006 wraz z budżetami korygującymi 1/2006 oraz 2/2006

 • Dz. U. L385 - 49 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 29 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 17 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 1 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 0 z 200629.12.2006

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.