Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 401 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniająca dyrektywę 1999/21/WE (1)

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 401 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 20

2.3.

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt wytwarzane z izolatów białka sojowego, oddzielnie lub w mieszaninie z białkami mleka krowiego

Wartość minimalna Wartość maksymalna

0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal)

0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal)

Do produkcji tych preparatów do początkowego żywienia niemowląt używane są jedynie izolaty białka z soi. Przy równej wartości energetycznej preparat do początkowego żywienia niemowląt powinien zawierać dostępną ilość każdego niezbędnego i względnie niezbędnego aminokwasu, co najmniej równą ilości zawartej w białku wzorcowym (mleko kobiece, tak jak określono w załączniku V) . Niemniej do celów obliczeniowych mogą być zsumowane stężenia metioniny i cystyny, jeżeli stosunek zawartości metoniny do cystyny nie przekracza 2, a stężenie fenyloalaniny i tyrozyny można dodać w przypadku, gdy stosunek zawartości fenyloalaniny do tyrozyny nie przekracza 2. Stosunek zawartości metoniny do cystyny może być większy niż 2, lecz nie większy niż 3, pod warunkiem że stosowność produktu do specjalnego odżywiania niemowląt wykazano poprzez odpowiednie badania przeprowadzone z zastosowaniem ogólnie przyjętych wskazówek ekspertów dotyczących strategii i metod przeprowadzania takich badań. Zawartość L-karnityny powinna wynosić co najmniej 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal). 2.4. W każdym przypadku aminokwasy mogą zostać dodane do preparatów do początkowego żywienia niemowląt jedynie w celu poprawienia wartości odżywczej białek i wyłącznie w proporcjach niezbędnych do osiągnięcia tego celu. TAURYNA W przypadku dodania tauryny do preparatów do początkowego żywienia niemowląt jej zawartość nie może przekraczać 2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal). 4. CHOLINA


Wartość minimalna Wartość maksymalna

3.

1,7 mg/100 kJ (7 mg/100 kcal)

12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal)

5.

TŁUSZCZE

Wartość minimalna Wartość maksymalna

1,05 g/100 kJ (4,4 g/100 kcal)

1,4 g/100 kJ (6,0 g/100 kcal)

5.1.

Zakazane jest użycie następujących substancji: — olej sezamowy, — olej bawełniany.

5.2.

Kwas laurynowy i kwas mirystynowy

Wartość minimalna Wartość maksymalna

osobno lub łącznie: 20 % całkowitej zawartości tłuszczu

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 401/13

5.3. 5.4. 5.5.

Zawartość kwasów tłuszczowych typu trans nie przekracza 3 % łącznej zawartości tłuszczu. Zawartość kwasu erukowego nie przekracza 1 % łącznej zawartości tłuszczu. Kwas linolowy (w formie glicerydów = estrów kwasu linolowego)

Wartość minimalna Wartość maksymalna

70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal)

285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal)

5.6.

Zawartość kwasu alfa-linolenowego jest nie mniejsza niż 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal). Stosunek zawartości kwasu linolowego do kwasu alfa-linolenowego nie jest mniejszy niż 5 i nie większy niż 15.

5.7.

Mogą zostać dodane wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WKT) o długim łańcuchu (20 i 22 atomy węgla). W tym przypadku ich zawartość nie przekracza: — 1 % łącznej zawartości tłuszczu dla n-3 WKT, i — 2 % łącznej zawartości tłuszczu dla n-6 WKT (1 % łącznej zawartości tłuszczu dla kwasu arachidonowego (20:4 n-6)). Zawartość kwasu eikozapentanowego (20:5 n-3) nie przekracza zawartości kwasu dokozaheksanowego (22:6 n-3). Zawartość kwasu dokozaheksanowego (22:6 n-3) nie przekracza zawartości n-6 WKT.

6.

FOSFOLIPIDY Zawartość fosfolipidów w preparatach do początkowego żywienia niemowląt nie przekracza 2 g/l.

7.

INOZYTOL

Wartość minimalna Wartość maksymalna

1 mg/100 kJ (4 mg/100 kcal)

10 mg/100 kJ (40 mg/100 kcal)

8.

WĘGLOWODANY

Wartość minimalna Wartość maksymalna

2,2 g/100 kJ (9 g/100 kcal)

3,4 g/100 kJ (14 g/100 kcal)

8.1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 401 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L401 - 41 z 200630.12.2006

    Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6522) (1)

  • Dz. U. L401 - 34 z 200630.12.2006

    Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie pomocy państwa, którą Włochy zamierzają przyznać przedsiębiorstwom rolnym w regionie Sycylia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 52)

  • Dz. U. L401 - 0 z 200630.12.2006

    Informacja dla czytelników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.