Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 401 POZ 1 - Strona 16

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniająca dyrektywę 1999/21/WE (1)

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 401 POZ 1 - Strona 16

Strona 16 z 20

4.

TŁUSZCZE

Wartość minimalna Wartość maksymalna

0,96 g/100 kJ (4,0 g/100 kcal)

1,4 g/100 kJ (6,0 g/100 kcal)

4.1.

Zakazane jest użycie następujących substancji:

— olej sezamowy, — olej bawełniany.

4.2.

Kwas laurynowy i kwas mirystynowy

Wartość minimalna Wartość maksymalna

osobno lub łącznie: 20 % całkowitej zawartości tłuszczu

4.3.

Zawartość kwasów tłuszczowych typu trans nie przekracza 3 % łącznej zawartości tłuszczu. Zawartość kwasu erukowego nie przekracza 1 % łącznej zawartości tłuszczu.


4.4.

4.5.

Kwas linolowy (w formie glicerydów = estrów kwasu linolowego)

Wartość minimalna Wartość maksymalna

70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal)

285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal)

4.6.

Zawartość kwasu alfa-linolenowego jest nie mniejsza niż 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

Stosunek zawartości kwasu linolowego do kwasu alfa-linolenowego nie jest mniejszy niż 5 i nie większy niż 15.

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 401/19

4.7.

Mogą zostać dodane wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WKT) o długim łańcuchu (20 i 22 atomy węgla). W tym przypadku ich zawartość nie przekracza:

— 1 % łącznej zawartości tłuszczu dla n-3 WKT, i

— 2 % łącznej zawartości tłuszczu dla n-6 WKT (1 % łącznej zawartości tłuszczu dla kwasu arachidonowego (20:4 n-6)).

Zawartość kwasu eikozapentanowego (20:5 n-3) nie przekracza zawartości kwasu dokozaheksanowego (22:6 n-3).

Zawartość kwasu dokozaheksanowego (22:6 n-3) nie przekracza zawartości n-6 WKT.

5.

FOSFOLIPIDY Zawartość fosfolipidów w preparatach do dalszego żywienia niemowląt nie przekracza 2 g/l.

6.

WĘGLOWODANY

Wartość minimalna Wartość maksymalna

2,2 g/100 kJ (9 g/100 kcal)

3,4 g/100 kJ (14 g/100 kcal)

6.1.

Zakazane jest użycie składników zawierających gluten.

6.2.

Laktoza

Wartość minimalna Wartość maksymalna

1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal)

Niniejszy przepis nie ma zastosowania do preparatów do dalszego żywienia niemowląt, w których izolaty białka sojowego stanowią więcej niż 50 % całkowitej zawartości białka.

6.3.

Sacharoza, fruktoza, miód

Wartość minimalna Wartość maksymalna

osobno lub łącznie: 20 % całkowitej zawartości węglowodanów

Miód należy poddać obróbce w celu usunięcia z niego zarodników Clostridium botulinum.

6.4.

Glukoza Glukoza może być dodana wyłącznie do preparatów do dalszego żywienia niemowląt produkowanych z hydrolizatów białkowych. W przypadku dodania glukozy jej zawartość nie przekracza 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

L 401/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

7.

FRUKTOOLIGOSACHARYDY I GALAKTOOLIGOSACHARYDY Fruktooligosacharydy i galaktooligosacharydy mogą być dodawane do preparatów do początkowego żywienia niemowląt. W tym przypadku ich zawartość nie przekracza: 0,8 g/100 ml w połączeniu 90 % oligogalaktozylolaktozy i 10 % oligofruktozylo-sacharozy o dużej masie cząsteczkowej. Inne połączenia maksymalnych poziomów fruktooligosacharydów i galaktooligosacharydów mogą być użyte zgodnie z art. 6.

8. 8.1.

SKŁADNIKI MINERALNE Preparaty do dalszego żywienia niemowląt wytwarzane z białek mleka krowiego lub hydrolizatów białkowych

Na 100 kJ Wartość minimalna Wartość maksymalna Na 100 kcal Wartość minimalna Wartość maksymalna

Sód (mg) Potas (mg) Chlor (mg) Wapń (mg) Fosfor (mg) Magnez (mg) Żelazo (mg) Cynk (mg) Miedź (μg) Jod (μg) Selen (μg) Mangan (μg) Fluorek (μg)

5 15 12 12 6 1,2 0,14 0,12 8,4 2,5 0,25 0,25 —

14 38 38 33 22 3,6 0,5 0,36 25 12 2,2 25 25

20 60 50 50 25 5 0,6 0,5 35 10 1 1 —

60 160 160 140 90 15 2 1,5 100 50 9 100 100

Stosunek zawartości wapnia do fosforu w preparatach do dalszego żywienia niemowląt nie jest mniejszy niż 1,0 i nie większy niż 2,0.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2006 NR 401 POZ 1 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L401 - 41 z 200630.12.2006

    Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6522) (1)

  • Dz. U. L401 - 34 z 200630.12.2006

    Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie pomocy państwa, którą Włochy zamierzają przyznać przedsiębiorstwom rolnym w regionie Sycylia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 52)

  • Dz. U. L401 - 0 z 200630.12.2006

    Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.