Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 401 POZ 1 - Strona 18

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniająca dyrektywę 1999/21/WE (1)

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 401 POZ 1 - Strona 18

Strona 18 z 20

Składniki mineralne

Dozwolone sole

Mangan (Mn)

Węglan manganu Chlorek manganu Cytrynian manganu Fosforan manganu Glukonian manganu

Sód (Na)

Wodorowęglan sodu Chlorek sodu Cytrynian sodu Glukonian sodu Węglan sodu Mleczan sodu Sole sodowe kwasu ortofosforowego Wodorotlenek sodu

Potas (K)

Wodorowęglan potasu Węglan potasu Chlorek potasu Sole potasowe kwasu cytrynowego Glukonian potasu Mleczan potasu Sole potasowe kwasu ortofosforowego Wodorotlenek potasu


Selen (Se)

Selenian sodu Selenin sodu

3. Aminokwasy i inne związki azotowe

L-cystyna i jej chlorowodorek L-histydyna i jej chlorowodorek L-izoleucyna i jej chlorowodorek L-leucyna i jej chlorowodorek L-lizyna i jej chlorowodorek L-cysteina i jej chlorowodorek L-metionina L-fenyloalanina L-treonina L-tryptofan L-tyrozyna L-walina L-karnityna i jej chlorowodorek L-karnityna-L-tartrate Tauryna

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 401/25

5′-monofosforan cytydyny i jego sól sodowa 5′-monofosforan urydyny i jego sól sodowa 5′-monofosforan adenozyny i jego sól sodowa 5′-monofosforan guanozyny i jego sól sodowa 5′-monofosforan inozyny i jego sól sodowa

4. Pozostałe substancje odżywcze

Cholina Chlorek choliny Cytrynian choliny Dwuwinian choliny Inozytol

L 401/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

ZAŁĄCZNIK IV OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE I ZDROWOTNE DOTYCZĄCE PREPARATÓW DO POCZĄTKOWEGO ŻYWIENIA NIEMOWLĄT I WARUNKI UZASADNIAJĄCE WYDANIE ODPOWIEDNIEGO OŚWIADCZENIA 1. OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE

Oświadczenie żywieniowe odnoszące się do Warunki uzasadniające wydanie oświadczenia żywieniowego

1.1. 1.2. 1.3.

Wyłącznie laktoza Laktoza jest nieobecna Dodane WKT lub równorzędne oświadczenie żywieniowe odnoszące się dodania kwasu dokozaheksanowego Oświadczenia żywieniowe dotyczące dodania następujących nieobowiązkowych składników:

Laktoza jest jedynym obecnym węglowodanem. Zawartość laktozy nie przekracza 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal). Zawartość kwasu dokozaheksanowego nie jest mniejsza niż 0,2 % całkowitej zawartości kwasów tłuszczowych.

1.4.

1.4.1. tauryna 1.4.2. fruktooligosacharydy i galaktooligosacharydy 1.4.3. nukleotydy

9 > > Dodane nieobowiązkowo w ilości, która byłaby odpo> > = wiednia do szczególnych zastosowań w żywieniu > niemowląt zgodnie z warunkami określonymi > > > w załączniku I. ;

2. OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (W TYM OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZMNIEJSZENIA RYZYKA CHOROBY)

Oświadczenie zdrowotne odnoszące się do Warunki uzasadniające wydanie oświadczenia zdrowotnego

2.1. Obniżenie ryzyka wystąpienia uczulenia na białka mleka. Ta informacja zdrowotna może obejmować określenia odnoszące się do zmniejszonych właściwości uczulających lub antygenowych.

a) Należy udostępnić obiektywne i naukowo sprawdzone dane stanowiące dowód właściwości podanych w informacji; b) preparaty do początkowego żywienia niemowląt są zgodne z warunkami przewidzianymi w pkt 2.2 załącznika I, natomiast ilość białek immunoreaktywnych mierzona metodą ogólnie uznaną za właściwą wynosi mniej niż 1 % substancji zawierających azot zawartych w preparatach; c) etykieta informuje, że produkt nie może być spożywany przez niemowlęta uczulone na białka nierozłożone, z których zostały wyprodukowane, chyba że wyniki ogólnie uznanych badań klinicznych udowodnią, że preparaty do początkowego żywienia niemowląt te są tolerowane przez ponad 90 % niemowląt (przedział ufności 95 %) nadwrażliwych na białka, z których hydrolizat został wytworzony; d) preparat do początkowego żywienia niemowląt podawany doustnie nie może u zwierząt powodować uwrażliwienia na białka nierozłożone, z których preparat do początkowego żywienia niemowląt jest wytwarzany.

30.12.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 401 POZ 1 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L401 - 41 z 200630.12.2006

    Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6522) (1)

  • Dz. U. L401 - 34 z 200630.12.2006

    Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie pomocy państwa, którą Włochy zamierzają przyznać przedsiębiorstwom rolnym w regionie Sycylia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 52)

  • Dz. U. L401 - 0 z 200630.12.2006

    Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.