Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 401 POZ 1 - Strona 19

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniająca dyrektywę 1999/21/WE (1)

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 401 POZ 1 - Strona 19

Strona 19 z 20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 401/27

ZAŁĄCZNIK V NIEZBĘDNE ORAZ WZGLĘDNIE NIEZBĘDNE AMINOKWASY W MLEKU KOBIECYM Do celów niniejszej dyrektywy niezbędne oraz względnie niezbędne aminokwasy w mleku kobiecym wyrażone w mg na 100 kJ i 100 kcal są następujące:

Na 100 kJ (1) Na 100 kcal

Cystyna Histydyna Izoleucyna Leucyna Lizyna Metionina Fenyloalanina Treonina Tryptofan Tyrozyna Walina

(1) 1 kJ = 0,239 kcal.

9 10 22 40 27 5 20 18 8 18 21


38 40 90 166 113 23 83 77 32 76 88

L 401/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

ZAŁĄCZNIK VI Specyfikacja dotycząca zawartości i źródła białek i przetwarzania białek wykorzystywanych do produkcji preparatów do początkowego żywienia niemowląt o zawartości białka mniejszej niż 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) produkowanych z hydrolizatów białek serwatkowych otrzymanych z białek mleka krowiego 1. Zawartość białka Zawartość białka = zawartość azotu × 6,25

Wartość minimalna Wartość maksymalna

0,44 g/100 kJ (1,86 g/100 kcal)

0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal)

2. Źródło białka Zdemineralizowane słodkie białka serwatkowe otrzymywane z mleka krowiego po biochemicznym wytrąceniu kazein przy użyciu podpuszczki, składające się z: a) 63 % izolatu białek serwatkowych niezawierającego kazeino-glikomakropeptydów, o minimalnej zawartości białka wynoszącej 95 % masy suchej i denaturacji białka poniżej 70 %, a także o zawartości popiołu nieprzekraczającej 3 %; oraz b) 37 % koncentratu słodkich białek serwatkowych o minimalnej zawartości białka wynoszącej 87 % masy suchej i denaturacji białka poniżej 70 %, a także o zawartości popiołu nieprzekraczającej 3,5 %. 3. Przetwarzanie białka Dwustopniowy proces hydrolizy przy użyciu preparatu trypsyny, z obróbką cieplną (od 3 do 10 minut w temperaturze 80–100 °C) dokonywaną między dwoma etapami hydrolizy.

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 401/29

ZAŁĄCZNIK VII WARTOŚCI ODNIESIENIA DLA OKREŚLANIA WARTOŚCI ODŻYWCZYCH NA ETYKIECIE ŻYWNOŚCI PRZEZNACZONEJ DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI

Składnik odżywczy

Wartość odniesienia na etykiecie

Witamina A Witamina D Witamina E Witamina K Witamina C Tiamina Ryboflawina Niacyna Witamina B6 Folian Witamina B12 Kwas pantotenowy Biotyna Wapń Fosfor Potas Sód Chlor Żelazo Cynk Jod Selen Miedź Magnez Mangan

(μg) 400 (μg) 7 (mg ET) 5 (μg) 12 (mg) 45 (mg) 0,5 (mg) 0,7 (mg) 7 (mg) 0,7 (μg) 125 (μg) 0,8 (mg) 3 (μg) 10 (mg) 550 (mg) 550 (mg) 1 000 (mg) 400 (mg) 500 (mg) 8 (mg) 5 (μg) 80 (μg) 20 (mg) 0,5 (mg) 80 (mg) 1,2

L 401/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

ZAŁĄCZNIK VIII PESTYCYDY, KTÓRE NIE BĘDĄ STOSOWANE W PRODUKCJI ROLNEJ PRZEZNACZONEJ DO PRODUKCJI PREPARATÓW DO POCZĄTKOWEGO ŻYWIENIA NIEMOWLĄT I PREPARATÓW DO DALSZEGO ŻYWIENIA NIEMOWLĄT Tabela 1

Nazwa chemiczna substancji (definicja pozostałości)

Disulfoton (suma disulfotonu, sulfotlenku disulfotonu i sulfonu disulfotonu wyrażona jako disulfoton) Fensulfotion (suma fensulfotionu, jego odpowiednika lotnego, a także ich sulfonów, wyrażona jako fensulfotion) Fentyna (fentyna wyrażona jako kation trifenylocyny) Haloksyfop (suma haloksyfopu, jego soli i estrów wraz ze sprzężeniami, wyrażona jako haloksyfop) Heptachlor i epoksyd transheptachloru, wyrażone jako heptachlor Heksachlorobenzen Nitrofen Ometoat Terbufos (suma terbufosu, jego sulfotlenku i sulfonu, wyrażona jako terbufos)

Tabela 2

Nazwa chemiczna substancji

Aldryna i dieldryna, wyrażone jako dieldryna Endryna

ZAŁĄCZNIK IX SZCZEGÓLNE NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE POZIOMY POZOSTAŁOŚCI DLA PESTYCYDÓW LUB METABOLITÓW PESTYCYDÓW W PREPARATACH DO POCZĄTKOWEGO ŻYWIENIA NIEMOWLĄT I PREPARATACH DO DALSZEGO ŻYWIENIA NIEMOWLĄT

Nazwa chemiczna substancji

Najwyższy dopuszczalny poziom (mg/kg)

Kadusafos Demeton-S-metylowy/demeton-S-metylowy sulfon/oksydemeton metylowy (oddzielnie lub w połączeniu, wyrażone jako demeton-S-metylowy) Etoprofos Fipronil (suma fipronilu i fipronil-desulfinylu, wyrażona jako fipronil) Propineb/propylenotiokarbamid (suma propinebu i propylenotiokarbamidu)

0,006 0,006 0,008 0,004 0,006

30.12.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 401 POZ 1 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L401 - 41 z 200630.12.2006

    Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6522) (1)

  • Dz. U. L401 - 34 z 200630.12.2006

    Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie pomocy państwa, którą Włochy zamierzają przyznać przedsiębiorstwom rolnym w regionie Sycylia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 52)

  • Dz. U. L401 - 0 z 200630.12.2006

    Informacja dla czytelników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.