Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 403 POZ 61

Tytuł:

Decyzja podjęta za wspólnym porozumieniem przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie lokalizacji Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 403 POZ 61

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 403/61

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

DECYZJA PODJĘTA ZA WSPÓLNYM POROZUMIENIEM PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie lokalizacji Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (2006/996/WE)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH,

Artykuł 2 Niniejsza decyzja, która zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, staje się skuteczna z dniem wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn.


uwzględniając art. 289 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie wniosku przedstawionego przez Komisję dnia 10 marca 2005 r., zmienionego wnioskiem z dnia 8 maja 2006 r., przewiduje się ustanowienie Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. Należy ustalić lokalizację siedziby instytutu,

(2)

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Siedziba Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn znajduje się w Wilnie.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 grudnia 2006 r.

E. TUOMIOJA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 403 POZ 61 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L403 - 18 z 200630.12.2006

    Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (1)

  • Dz. U. L403 - 9 z 200630.12.2006

    Rozporządzenie (WE) nr 1922/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

  • Dz. U. L403 - 1 z 200630.12.2006

    Rozporządzenie (WE) nr 1921/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie przekazywania danych statystycznych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w państwach członkowskich i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1382/91 (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.