Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 406 POZ 11

Tytuł:

Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Urugwajem dotyczące zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w trakcie przystąpienia do wspólnoty Europejskiej

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 406 POZ 11

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej POROZUMIENIE

L 406/11

W formie wymiany Listów między wspólnotą Europejską a Urugwajem dotyczące zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w trakcie przystąpienia do wspólnoty Europejskiej

A.


List Wspólnoty Europejskiej Genewa,

Szanowny Panie, W następstwie rozpoczęcia negocjacji między Wspólnotą Europejską (WE) a Urugwajem na mocy art. XXIV: 6 i art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do WE, WE i Urugwaj uzgadniają, co następuje w celu zamknięcia negocjacji rozpoczętych w następstwie notyfikacji WE z dnia 19 stycznia 2004 r., zgodnie z art. XXIV:6 GATT 1994: WE włącza do swojej listy koncesyjnej CLX, w odniesieniu do obszaru celnego WE 25, koncesje, które były zawarte w jej poprzedniej liście koncesyjnej. WE dostosowuje definicję kontyngentu taryfowego WE wynoszącego 4 000 ton na „mięso wysokiej jakości z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone”, przydzielonego Urugwajowi. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, po zatwierdzeniu przez strony zgodnie z ich własnymi procedurami. W imieniu Wspólnoty Europejskiej

L 406/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

B.

List Urugwaju [miejsce],

Szanowny Panie, Niniejszym pragnę odnieść się do Pańskiego listu o następującej treści: „W następstwie rozpoczęcia negocjacji między Wspólnotą Europejską (WE) a Urugwajem na mocy art. XXIV: 6 i art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do WE, WE i Urugwaj uzgadniają, co następuje w celu zamknięcia negocjacji rozpoczętych w następstwie notyfikacji WE z dnia 19 stycznia 2004 r., zgodnie z art. XXIV:6 GATT 1994: WE włącza do swojej listy koncesyjnej CLX, w odniesieniu do obszaru celnego WE 25, koncesje, które były zawarte w jej poprzedniej liście koncesyjnej. WE dostosowuje definicję kontyngentu taryfowego WE wynoszącego 4 000 ton na ‘mięso wysokiej jakości z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone’, przydzielonego Urugwajowi. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, po zatwierdzeniu przez strony zgodnie z ich własnymi procedurami.” Mam zaszczyt niniejszym wyrazić zgodę mojego rządu W imieniu Urugwaju

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 406 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L406 - 10 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Urugwajem

 • Dz. U. L406 - 9 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1930/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L406 - 8 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1929/2006 z dnia 23 października 2006 r. dotyczące wprowadzenia w życie porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Urugwajem zgodnie z art. XXIV:6 Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994, zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L406 - 7 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1928/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych, w odniesieniu do ram finansowych na lata 2007–2009 i maksymalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L406 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.