Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 41 POZ 3

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, dotyczące wzajemnych środków liberalizacji oraz zmiany Układu o stowarzyszeniu między WE a Jordanią, a także zastąpienia załączników I, II, III I IV oraz Protokołów 1 i 2 do tego Układu

Data ogłoszenia:2006-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 41 POZ 3

Strona 1 z 20
13.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/3

POROZUMIENIE w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, dotyczące wzajemnych środków liberalizacji oraz zmiany Układu o stowarzyszeniu między WE a Jordanią, a także zastąpienia załączników I, II, III I IV oraz Protokołów 1 i 2 do tego Układu A. List Wspólnoty Europejskiej

Szanowny Panie, Mam zaszczyt zwrócić się do Pana w związku z negocjacjami przeprowadzonymi na mocy art. 15 Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony (zwanego dalej „Układem o stowarzyszeniu”), obowiązującego od dnia 1 maja 2002 r., który stanowi, że Wspólnota i Jordańskie Królestwo Haszymidzkie dokonują stopniowej liberalizacji wzajemnego handlu produktami rolnymi i przetworzonymi produktami rolnymi. Negocjacje te odbyły się zgodnie z postanowieniami art. 10, 15 i 17, które stanowią, że od dnia 1 stycznia 2002 r. Wspólnota i Jordania dokonują oceny sytuacji w celu określenia, jakie środki liberalizacji powinny zostać zastosowane przez Wspólnotę i Jordanię, począwszy od dnia 1 stycznia 2003 r., dla realizacji celu polegającego na stopniowej, dalszej liberalizacji handlu produktami rolnymi i przetworzonymi produktami rolnymi. W wyniku negocjacji Strony uzgodniły, co następuje: 1) w Układzie o stowarzyszeniu po art. 11 dodaje się następujący artykuł w brzmieniu: „Artykuł 11a 1. Opłaty celne mające zastosowanie w przywozie do Jordanii przetworzonych produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w wykazie C w załączniku III, zostają zniesione ze skutkiem od dnia wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordanią, dotyczącego wzajemnych środków liberalizacji oraz zmiany Układu o stowarzyszeniu między WE a Jordanią, a także zastąpienia załączników I, II, III i IV oraz Protokołów 1 i 2 do tego Układu. 2. Opłaty celne mające zastosowanie w przywozie do Jordanii przetworzonych produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w wykazie D w załączniku III, zostają zniesione w czterech równych transzach rocznych, począwszy od dnia 1 maja 2006 r., a produkty te są wolne od cła ze skutkiem od dnia 1 maja 2009 r. 3. Opłaty celne mające zastosowanie w przywozuie do Jordanii przetworzonych produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w wykazie E w załączniku III, zostają zniesione w ośmiu równych transzach rocznych, począwszy od dnia 1 maja 2006 r., a produkty są wolne od cła ze skutkiem od dnia 1 maja 2013 r. 4. Opłaty celne mające zastosowanie w przywozie do Jordanii przetworzonych produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w wykazie F w załączniku III, zostają obniżone o 50 % w pięciu równych transzach rocznych ze skutkiem od dnia 1 maja 2006 r., a produkty te podlegają stawce celnej w wysokości 50 % podstawowej stawki celnej ze skutkiem od dnia 1 maja 2010 r. 5. Nie znosi się opłat celnych mających zastosowanie w przywozie do Jordanii przetworzonych produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w wykazie G w załączniku III. 6. Do celów zniesienia opłat celnych, o których mowa w ust. 1 do 5, podstawową stawką celną, w odniesieniu do której mają być zastosowane kolejne obniżki, jest stawka celna faktycznie stosowana erga omnes w dniu poprzedzającym podpisanie Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordanią, dotyczącej wzajemnych środków liberalizacji oraz zmiany Układu o stowarzyszeniu między WE a Jordanią, a także zastąpienia załączników I, II, III i IV oraz Protokołów 1 i 2 do tego Układu.


L 41/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2006

7. Jeśli, po podpisaniu Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordanią, dotyczącej wzajemnych środków liberalizacji oraz zmiany Układu o stowarzyszeniu między WE a Jordanią, a także zastąpienia załączników I, II, III i IV oraz Protokołów 1 i 2 do tego Układu, stosowane jest erga omnes jakiekolwiek obniżenie stawek celnych, w szczególności zaś obniżenie wynikające z negocjacji taryfowych WTO, to takie obniżone stawki celne zastępują podstawowe stawki celne określone w ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 41 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L41 - 1 z 200613.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, dotyczącego wzajemnych środków liberalizacji oraz zmiany Układu o stowarzyszeniu między WE a Jordanią, a także zastąpienia załączników I, II, III i IV oraz Protokołów 1 i 2 do tego Układu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.