Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 43 POZ 13

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2

Data ogłoszenia:2006-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 43 POZ 13

Strona 1 z 19
14.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/13

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2 (2006/74/WE)

L 43/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.2.2006

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

DEKLARACJA DOCHODÓW 2005

2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II

Tytuł Rozdział 1 10


Treść

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Razem 10 588 000 10 588 000 13 200 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 13 557 784 13 557 784

2 20

POZOSTAŁE SUBWENCJE POZOSTAŁE SUBWENCJE Tytuł 2 — Razem 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303

5 50 52 54 59

DOCHODY RÓŻNE WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE LECZ NIE WYKORZYSTANE INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

6 60

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE Tytuł 6 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

RAZEM

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

14.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/15

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść 2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II

ROZDZIAŁ 1 0

100 110

Subwencja Wspólnoty Europejskiej Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele) ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 200 000 357 784

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

Tytuł 1 — Razem

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

L 43/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.2.2006

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

100

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 200 000

Uwagi Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Dz.U. L 216 z 20.8.94, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1643/95 (Dz.U. L 156 z 7.7.95, str. 1). Na mocy art. 12 ust. 3 rozporządzenia, subwencje na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego w sekcji „Komisja”. Niniejszy rozdział odnosi się do finansowania w ramach Programu Phare III zawartego z Komisją Europejską, który bedzie trwał do czerwca 2006 r., na kwotę w wysokości 500 000 EUR. Działania w ramach Phare są związane z zatwierdzonym programem pracy o dochodach i wydatkach związanych z poszczególnymi celami. Dane liczbowe odnoszą się do poziomu działalności w roku 2005. 110 Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II

357 784

Uwagi Kwoty odnoszące się do dochodu Phare przeznaczonego na poszczególne cele.

14.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/17

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

TYTUŁ 2 POZOSTAŁE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 — POZOSTAŁE SUBWENCJE

Artykuł Pozycja Treść 2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II

ROZDZIAŁ 2 0

200 201 202 203

Dotacja baskijskich władz regionalnych Dotacja prowincji Bizkaia Dotacja rządu hiszpańskiego Inne dotacje ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

60 101 — 60 101 60 101 180 303

6 010 174 293 p.m. p.m. 180 303

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 43 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 57 z 200614.2.2006

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1 (  Dz.U. L 341 z 23.12.2005)

 • Dz. U. L43 - 9 z 200614.2.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L43 - 5 z 200614.2.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L43 - 1 z 200614.2.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L43 - 0 z 200614.2.2006

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.