Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 43 POZ 5

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2

Data ogłoszenia:2006-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 43 POZ 5

14.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/5

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2

(2006/72/WE)

L 43/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.2.2006

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

DOCHODY

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Uwagi Subwencja Wspólnoty Europejskiej obejmująca rezerwę wnioskowaną przez Parlament Europejski i wkład EFTA w ramach Porozumienia EOG.


ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

101

Wkład EFTA

Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

579 000

– 11 410

567 590

Uwagi Wkład pochodzący ze składek EFTA w ramach Porozumienia EOG.

14.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/7 EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 2 INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ 2 2 — ZWROTY INNYCH WYDATKÓW

220

Zwrot „X-Compliance/AGRI (R0)” (1)

Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

500 000

– 500 000

Uwagi Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz innych programów UE.

(1) W 2004 r. 500 000 euro zostało zapisanych jako „Zwrot z innych programów UE” (Dz.U. L 377 z 23.12.2004), a w 2005 r. ponownie jako „X-Compliance” (Dz.U. L 96 z 14.4.2005). Dochód ten został uruchomiony tylko jeden raz, w ramach środków budżetowych Europejskiej Agencji Środowiska za 2004 r.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 43 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 57 z 200614.2.2006

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1 (  Dz.U. L 341 z 23.12.2005)

 • Dz. U. L43 - 13 z 200614.2.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L43 - 9 z 200614.2.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L43 - 1 z 200614.2.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L43 - 0 z 200614.2.2006

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.