Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 43 POZ 57

Tytuł:

Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1 (  Dz.U. L 341 z 23.12.2005)

Data ogłoszenia:2006-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 43 POZ 57

14.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej SPROSTOWANIA

L 43/57

Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341 z dnia 23 grudnia 2005 r.) Teksty i tabele na str. 47–49 przyjmują następujące brzmienie:

WYDATKI

Tytuł Rozdział 3 30

Treść

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005


WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE Tytuł 3 — Razem 7 820 000 7 820 000 460 000 460 000 8 280 000 8 280 000

RAZEM

18 820 000

460 000

19 280 000

L 43/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.2.2006

TYTUŁ 3 WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

ROZDZIAŁ 3 0

303 304

Badania i programy pilotażowe w zakresie zagadnień związanych z warunkami życia i pracy Wydatki na posiedzenia (Rada Administracyjna, Komitety Ekspertów, seminaria, kolokwia, zebrania koordynacyjne itd.) i związane z nimi koszty tłumaczeń ustnych Ogólne koszty posiedzeń Koszty tłumaczeń ustnych Pozycja 3 0 4 — Razem ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

4 400 000

406 000

4 806 000

3040 3041

950 000 150 000 1 100 000 7 820 000

50 000 4 000 54 000 460 000

1 000 000 154 000 1 154 000 8 280 000

Tytuł 3 — Razem RAZEM

7 820 000 18 820 000

460 000 460 000

8 280 000 19 280 000

14.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/59

TYTUŁ 3 WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE

303

Badania i programy pilotażowe w zakresie zagadnień związanych z warunkami życia i pracy

Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

4 400 000

406 000

4 806 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem kontraktów badawczych i konkretnych projektów, będących wkładem w wykonywanie programu pracy Fundacji w zakresie warunków życia i pracy. 304 Wydatki na posiedzenia (Rada Administracyjna, Komitety Ekspertów, seminaria, kolokwia, zebrania koordynacyjne itd.) i związane z nimi koszty tłumaczeń ustnych Ogólne koszty posiedzeń

Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

3040

950 000

50 000

1 000 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji seminariów, kolokwiów, posiedzeń koordynacyjnych i podsumowujących, będących wkładem do realizacji programów pracy Fundacji. 3041 Koszty tłumaczeń ustnych

Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

150 000

4 000

154 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych związanych z organizacją posiedzeń Zarządu, Komitetu Ekspertów, seminariów, kolokwiów, posiedzeń koordynacyjnych i podsumowujących, będących wkładem do realizacji programów pracy Fundacji.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 43 POZ 57 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 13 z 200614.2.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L43 - 9 z 200614.2.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L43 - 5 z 200614.2.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L43 - 1 z 200614.2.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L43 - 0 z 200614.2.2006

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.