Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 48 POZ 24

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania protokołu zmieniającego Protokół ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r.

Data ogłoszenia:2006-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 48 POZ 24

L 48/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.2.2006

POROZUMIENIE w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania protokołu zmieniającego Protokół ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r. A. List rządu Islamskiej Republiki Mauretańskiej Szanowny Panie, Powołując się na Protokół, parafowany dnia 31 lipca 2001 r., ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r., oraz w rezultacie spotkań Wspólnego Komitetu w dniu 10 września 2004 r. oraz w dniach 15 i 16 grudnia 2004 r., mam zaszczyt poinformować, że rząd Islamskiej Republiki Mauretańskiej jest gotów zastosować, zgodnie z opiniami naukowymi, tymczasowe ograniczenie nakładów połowowych dla połowów głowonogów, jak określono w zestawieniu danych połowowych nr 5 tego Protokołu, czasowo ograniczając o 5 licencji dopuszczalne wielkości połowów wobec wielkości oferowanych przez Protokół. Przyszłe przywrócenie tych 5 licencji zostanie zadecydowane za porozumieniem stron w zależności od stanu zasobów. Rząd Islamskiej Republiki Mauretańskiej również podejmie decyzję, w sposób wolny od dyskryminacji, o drugim jednomiesięcznym okresie ochronnym dotyczącym połowu gatunków głębinowych. Poza tym rząd Islamskiej Republiki Mauretańskiej zobowiązuje się do zastosowania zmian wprowadzonych do Protokołu odnoszących się do postanowień dotyczących wielkości dopuszczalnych połowów ustanowionych w zestawieniu danych połowowych nr 8 dla kategorii kliprów tuńczykowych i taklowców powierzchniowych, podnosząc liczbę statków w tej kategorii z 31 do 35, oraz ustanowionych w zestawieniu danych połowowych nr 9 dla kategorii trawlerów zamrażalni do połowów pelagicznych, podnosząc liczbę statków w tej kategorii z 15 do 25, tymczasowo, ze skutkiem począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r., w oczekiwaniu na jego wejście w życie, pod warunkiem że Wspólnota Europejska jest gotowa uczynić to samo. Będę wdzięczny za potwierdzenie zgody Wspólnoty Europejskiej odnośnie do wspomnianego tymczasowego stosowania. Proszę przyjąć wyrazy głębokiego szacunku. W imieniu Rządu Islamskiej Republiki Mauretańskiej


18.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 48/25

B. List Wspólnoty Europejskiej Szanowny Panie, Mam zaszczyt potwierdzić odbiór Pańskiego listu z dnia dzisiejszego, o następującej treści:

„Szanowny Panie, Powołując się na Protokół, parafowany dnia 31 lipca 2001 r., ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r., oraz w rezultacie spotkań Wspólnego Komitetu w dniu 10 września 2004 r. oraz w dniach 15 i 16 grudnia 2004 r., mam zaszczyt poinformować, że rząd Islamskiej Republiki Mauretańskiej jest gotów zastosować, zgodnie z opiniami naukowymi, tymczasowe ograniczenie nakładów połowowych dla połowów głowonogów, jak określono w zestawieniu danych połowowych nr 5 tego Protokołu, czasowo ograniczając o 5 licencji dopuszczalne wielkości połowów wobec wielkości oferowanych przez Protokół. Przyszłe przywrócenie tych 5 licencji zostanie zadecydowane za porozumieniem stron w zależności od stanu zasobów. Rząd Islamskiej Republiki Mauretańskiej również podejmie decyzję, w sposób wolny od dyskryminacji, o drugim jednomiesięcznym okresie ochronnym dotyczącym połowu gatunków głębinowych. Poza tym rząd Islamskiej Republiki Mauretańskiej zobowiązuje się do zastosowania zmian wprowadzonych do Protokołu odnoszących się do postanowień dotyczących wielkości dopuszczalnych połowów ustanowionych w zestawieniu danych połowowych nr 8 dla kategorii kliprów tuńczykowych i taklowców powierzchniowych, podnosząc liczbę statków w tej kategorii z 31 do 35, oraz ustanowionych w zestawieniu danych połowowych nr 9 dla kategorii trawlerów zamrażalni do połowów pelagicznych, podnosząc liczbę statków w tej kategorii z 15 do 25, tymczasowo, ze skutkiem począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r., w oczekiwaniu na jego wejście w życie, pod warunkiem że Wspólnota Europejska jest gotowa uczynić to samo. Będę wdzięczny za potwierdzenie zgody Wspólnoty Europejskiej odnośnie do wspomnianego tymczasowego stosowania.”. Mam zaszczyt potwierdzić zgodę Wspólnoty Europejskiej odnośnie do tymczasowego stosowania. Proszę przyjąć wyrazy głębokiego szacunku. W imieniu Wspólnoty Europejskiej

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 48 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L48 - 35 z 200618.2.2006

  Sprostowanie do Zmian do Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 lipca 2005 r. (  Dz.U. L 203 z 4.8.2005)

 • Dz. U. L48 - 28 z 200618.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 lutego 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków wśród dzikiego ptactwa we Wspólnocie oraz uchylająca decyzje 2006/86/WE, 2006/90/WE, 2006/91/WE, 2006/94/WE, 2006/104/WE i 2006/105/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 554) (1)

 • Dz. U. L48 - 26 z 200618.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP–WE

 • Dz. U. L48 - 22 z 200618.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania protokołu zmieniającego Protokół ustalający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L48 - 21 z 200618.2.2006

  Decyzja nr 7/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 22 listopada 2005 r. dotycząca wykorzystania drugiej transzy w kwocie 250 milionów EUR z kwoty warunkowej 1 miliarda EUR w ramach dziewiątego EFR, przeznaczonej na drugą wpłatę do funduszu wodnego AKP–UE

 • Dz. U. L48 - 19 z 200618.2.2006

  Decyzja nr 6/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wykorzystania 482 milionów EUR pozostałych z kwoty warunkowej 1 miliarda EUR z tytułu dziewiątego EFR dla współpracy z krajami AKP

 • Dz. U. L48 - 16 z 200618.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/20/WE z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 70/221/EWG w sprawie zbiorników paliwa oraz tylnych zabezpieczeń pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L48 - 14 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 299/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych lutego 2006 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L48 - 13 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 298/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 34. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L48 - 12 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 35. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L48 - 11 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 296/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach 3. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L48 - 10 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 295/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 98. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L48 - 8 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 294/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 3. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonej w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L48 - 6 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 293/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 3. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L48 - 3 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L48 - 1 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 291/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.