Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 52 POZ 25 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 98/536/WE ustanawiającą wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych wykrywających pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 330) (1)

Data ogłoszenia:2006-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 52 POZ 25 - Strona 2

Strona 2 z 4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 52/27

Państwo członkowskie

Laboratoria referencyjne

Grupy pozostałości

Niemcy

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Diedersdorfer Weg 1 12277 Berlin

Wszystkie grupy

Grecja

Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων Αθηνών Institute of Food Hygiene of Athens Neapoleos 25, Athens 153 10 Aghia Paraskevi Νεαπόλεως 25 15310 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα Ινστιτούτο Βιοχημείας, Τοξικολογίας και Διατροφής των Ζώων Institute of Biochemistry, Toxicology and Feed Neapoleos 25 153 10 Aghia Paraskevi, Athens Νεαπόλεως 25 15310 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων Veterinary Laboratory of Chania M. Botsari 66 73100 Chania Μ. Μπότσαρη 66 73100 Χανιά Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών Veterinary Diagnostic Laboratory of Serres Terma Omonias 621 10 Serres Τέρμα Ομονοίας 621 10 Σέρρες Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας Veterinary Diagnostic Laboratory Larissa 7th km N.R. of Larissa 411 10 Larissa 7ο χλμ. Εθνικής οδού Λαρίσης-Τρικάλων 411 10 Λάρισα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης Veterinary Diagnostic Laboratory Tripolis Pelagos Arkadias 221 00 Tripolis Πέλαγος Αρκαδίας 22100 Τρίπολη Κτηνιατρικό Εργαστήριο Πατρών Veterinary Diagnostic Laboratory of Patras Notara 15 264 42 Patra Νοταρά 15 264 42 Πάτρα


A2, A5, B1, B2d, B3a (PCB), B3b, B3c, B3e

B3d

B1 w miodzie

A1, A3, A4, B2f, B3a (oprócz PCB)

A6 (nitroimidazole), B2a, B2b

A6 (chloramfenikol i nitrofurany), B2c

B2e

Irlandia

State Laboratory Young’s Cross Celbridge Co. Kildare Central Meat Control Laboratory Young’s Cross Celbridge Co. Kildare

A1, A3, A4, A6 (tylko nitromidazole), B2e, B2f (tylko deksametazon), B3d A2, A5, A6, (oprócz nitrofuranów, nitromidazoli), B1, B2d, B2f (tylko karbadoks), B3c

L 52/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.2.2006

Państwo członkowskie

Laboratoria referencyjne

Grupy pozostałości

Ashtown Food Research Centre, Teagasc Ashtown Dublin 15

A6 (tylko nitrofurany), B2a (leki przeciwpasożytnicze oprócz emamektyny), B2b (kokcydiostatyki), B2c B2a, (tylko emamektyna), B2f (tylko teflubenzuron i diflubenzuron), B3e (tylko MG + LMG) B3a (tylko pestycydy chloroorganiczne i 7 PCB), B3b

Marine Institute Fisheries Research Centre Abbotstown Dublin 15

Pesticide Control Laboratory Young’s Cross Celbridge Co. Kildare

Włochy

Istituto Superiore di Sanitą Dipartimento di Sanitą Alimentare e Animale Viale Regina Elena 299 00161 Roma

Wszystkie grupy

Luksemburg

Institut scientifique de la Santé publique Rue J. Wytsman 14 1050 Bruxelles

Wszystkie grupy

Portugalia

Laboratório Nacional de Investigaćão Veterinária Estrada de Benfica 701 549-011 Lisboa Instituto Nacional de Investigaćão Agrária e das Pescas/Instituto de Investigaćão das Pescas e do Mar Av. de Brasília 1449-006 Lisboa

Wszystkie grupy

B3c akwakultura

Hiszpania

Centro Nacional de Alimentación (Agencia Española de Seguridad Alimentaria) Carretera Pozuelo-Majadahonda Km 6,2 Majadahonda Madrid

A1, A3, A4, A5, A6 (chloramfenikol i nitrofurany), B2f (kortykosteroidy), B3c (tylko akwakultura), B3d, B3e A2, A6 (nitroimidazole), B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f (oprócz kortykosteroidów) B3a, B3b, B3c (oprócz akwakultury)

Laboratorio Central de Sanidad y producción Animal de Santa Fe (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) Camino del Jau, s/n 18.18320 Santa Fe, Granada

Grupo Arbitral Agroalimentario (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) Carretera de La Coruña, Km 10.700 28023 Madrid Laboratorios anteriormente mencionados según la acción farmacológica

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 52 POZ 25 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L52 - 56 z 200623.2.2006

  Sprostowanie do Zmian do Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 18 października 2005 r. (  Dz.U. L 288 z 29.10.2005)

 • Dz. U. L52 - 54 z 200623.2.2006

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 4/2004/SC z dnia 3 czerwca 2004 r. ustanawiająca Komitet ds. Mechanizmu Finansowego

 • Dz. U. L52 - 41 z 200623.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 597) (1)

 • Dz. U. L52 - 39 z 200623.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. ustalająca indykatywny rozdział między państwa członkowskie na 2006 r. środków Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego przeznaczonych na finansowanie działań określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 347)

 • Dz. U. L52 - 34 z 200623.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. zobowiązująca państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 345)

 • Dz. U. L52 - 33 z 200623.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. uznająca w pełni operacyjny charakter włoskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 350)

 • Dz. U. L52 - 32 z 200623.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną tiametoksam (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 337) (1)

 • Dz. U. L52 - 22 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 316/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i ustanowienia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L52 - 16 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 315/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w zakresie dochodów i warunków życia (EU–SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych docelowych odnoszących się do warunków mieszkaniowych

 • Dz. U. L52 - 14 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 314/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L52 - 12 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 313/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L52 - 11 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1062/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L52 - 10 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 311/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2006 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L52 - 9 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 310/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1695/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L52 - 3 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 309/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L52 - 1 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 308/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.