Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 1

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2006

Data ogłoszenia:2006-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 1

Strona 1 z 21
8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO BUDŻETU OGÓLNEGO DLA UNII EUROPEJSKIEJ

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2006 (2006/149/WE)

L 67/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Rok budżetowy 2006 Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Płatność


Treść

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI Tytuł 1 — Razem 20 000 000 20 000 000 24 400 000 24 400 000 16 400 000 16 400 000 8 000 000 8 000 000 0,— 0,— 0,— 0,—

2 20

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Razem 25 800 000 25 800 000 25 800 000 25 800 000 22 137 881 22 137 881 22 137 881 22 137 881 11 050 000,— 11 050 000,— 11 050 000,— 11 050 000,—

3 30

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH WKŁAD PAŃSTW TRZECICH Tytuł 3 — Razem 550 000 550 000 550 000 550 000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

4 40

INNE SKŁADKI INNE SKŁADKI Tytuł 4 — Razem 1 273 000 1 273 000 1 273 000 1 273 000 1 228 506 1 228 506 1 228 506 1 228 506 247 770,07 247 770,07 247 770,07 247 770,07

5 50

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA Tytuł 5 — Razem 90 000 90 000 90 000 90 000 188 073 188 073 188 073 188 073 0,— 0,— 0,— 0,—

6 60

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE Tytuł 6 — Razem 66 000 66 000 66 000 66 000 26 540 26 540 26 540 26 540 0,— 0,— 0,— 0,—

7 70

KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH KOREKTA NADWYŻEK BUDŻETOWYCH I DEFICYTÓW p.m. Tytuł 7 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 0,— 0,—

RAZEM

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000 11 297 770,07

11 297 770,07

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/3

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 1 DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Płatność

ROZDZIAŁ 1 0

100 101

Dochody z opłat i należności (1) Sprzedaż publikacji ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

20 000 000 p.m. 20 000 000

24 400 000 p.m. 24 400 000

16 400 000 p.m. 16 400 000

8 000 000 p.m. 8 000 000

0,— 0,— 0,—

0,— 0,— 0,—

Tytuł 1 — Razem

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

(1) W latach 2005 i 2006 dochody z opłat i należności odpowiadają: w lewej kolumnie — kwotom obciążonym, a w prawej kolumnie — kwotom pobranym.

L 67/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 1 DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

100

Dochody z opłat i należności (1)

Rok budżetowy 2006 Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Płatność

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Uwagi Prognozowane dochody własne z odpłatnych usług świadczonych przez Agencję. 101 Sprzedaż publikacji

Rok budżetowy 2006 Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Uwagi Artykul 48 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 729 z 20068.3.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 685 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 649 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 615 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 573 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Eurojust na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 521 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 479 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 425 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 395 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 331 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 277 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 217 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 173 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 125 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 111 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 59 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 0 z 20068.3.2006

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.