Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 277

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006

Data ogłoszenia:2006-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 277

Strona 1 z 21
8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/277

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006 (2006/155/WE)

L 67/278

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 Rok budżetowy 2004

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) Tytuł 1 — Razem 32 144 000 32 144 000 31 344 000 31 344 000 31 112 000 31 112 000


10

2 20 21 22 23 24 25

DOCHODY RÓŻNE WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW PODARUNKI I DAROWIZNY INNE DOCHODY Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 800 000 p.m. p.m. p.m. 800 000 p.m. p.m. 2 500 000 p.m. p.m. p.m. 2 500 000

RAZEM

32 144 000

32 144 000

33 612 000

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/279 EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 1 0

100 101 102

Subwencja Wspólnoty Europejskiej Wkład EFTA Wkład nowych Państw Członkowskich ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

27 650 000 629 000 3 865 000 32 144 000

26 900 000 579 000 3 865 000 31 344 000

27 200 000 579 000 3 333 000 31 112 000

Tytuł 1 — Razem

32 144 000

31 344 000

31 112 000

L 67/280

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Uwagi Subwencja Wspólnoty Europejskiej obejmująca rezerwę wnioskowaną przez Parlement Europejski i wkład EFTA w ramach Porozumienia EOG.

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

100

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

27 650 000

26 900 000

27 200 000

Uwagi Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1). Łącznie z 1 500 000 EUR w 1996 r. w rezerwie wnioskowanej przez Parlament Europejski. 101 Wkład EFTA

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

629 000

579 000

579 000

Uwagi Wkład pochodzący ze składek EFTA w ramach Porozumienia EOG. 102 Wkład nowych Państw Członkowskich

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

3 865 000

3 865 000

3 333 000

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/281 EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 2 DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ

Artykuł Pozycja

20 21 22 23

— — — —

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 2 0

200

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 277 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 729 z 20068.3.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 685 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 649 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 615 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 573 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Eurojust na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 521 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 479 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 425 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 395 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 331 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 217 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 173 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 125 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 111 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 59 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 1 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 0 z 20068.3.2006

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.