Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 331

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006

Data ogłoszenia:2006-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 331

Strona 1 z 25
8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/331

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006 (2006/156/WE)

L 67/332

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Razem 46 600 000 46 600 000 37 200 000 37 200 000 28 980 000 28 980 000


2 20

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

3 30

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG Tytuł 3 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

4 40

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ Tytuł 4 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

9 90

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

RAZEM

46 600 000

37 200 000

28 980 000

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/333

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

TYTUŁ 1 WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 1 0

100 1000 1001 1002

Wkład Wspólnoty Europejskiej Wkład Wspólnoty Europejskiej Projekt PHARE Wynik Pozycja 1 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM 46 600 000 46 600 000 37 200 000 37 200 000 28 980 000 28 980 000 46 600 000 36 700 000 500 000 28 980 000

Tytuł 1 — Razem

46 600 000

37 200 000

28 980 000

L 67/334

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

TYTUŁ 1 WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

100 1000

Wkład Wspólnoty Europejskiej Wkład Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

46 600 000

36 700 000

28 980 000

Uwagi Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1). Zgodnie z art. 43 tego rozporządzenia, do budżetu ogólnego Unii Europejskiej wprowadza się składkę na rzecz Urzędu. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład (Artykuł 17 04 08 zestawienia wydatków w Części III „Komisja” budżetu ogólnego). 1001 Projekt PHARE

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

500 000

1002

Wynik

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/335

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

TYTUŁ 2 UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 2 0 — UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 2 0

200 2000

Udział państw trzecich w działaniach EFSA Udział państw trzecich w działaniach EFSA Pozycja 2 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

L 67/336

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

TYTUŁ 2 UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 2 0 — UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA

200 2000

Udział państw trzecich w działaniach EFSA Udział państw trzecich w działaniach EFSA

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 331 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 729 z 20068.3.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 685 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 649 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 615 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 573 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Eurojust na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 521 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 479 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 425 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 395 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 277 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 217 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 173 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 125 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 111 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 59 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 1 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 0 z 20068.3.2006

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.