Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 479

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2006

Data ogłoszenia:2006-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 479

Strona 1 z 16
8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/479

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006 (2006/159/WE)

L 67/480

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

DEKLARACJA DOCHODÓW

Tytuł Rozdział 2 20 Rok budżetowy 2006 Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Płatność


Treść

SUBWENCJA Z KOMISJI SUBWENCJA Z KOMISJI Tytuł 2 — Razem 44 670 000 44 670 000 44 670 000 44 670 000 35 360 000 35 360 000 35 360 000 35 360 000 13 300 000,— 13 340 000,— 13 300 000,— 13 340 000,—

RAZEM

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,— 13 340 000,—

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/481

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

TYTUŁ 2 SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Płatność

ROZDZIAŁ 2 0

200 202

Subwencja z Komisji Subwencja z PHARE — DG ds. Rozszerzenia ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

44 630 000 40 000 44 670 000

44 630 000 40 000 44 670 000

35 300 000 60 000 35 360 000

35 300 000 60 000 35 360 000

13 300 000,— 0,— 13 300 000,—

13 340 000,— 0,— 13 340 000,—

Tytuł 2 — Razem RAZEM

44 670 000 44 670 000

44 670 000 44 670 000

35 360 000 35 360 000

35 360 000 35 360 000

13 300 000,— 13 300 000,—

13 340 000,— 13 340 000,—

L 67/482

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

TYTUŁ 2 SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

200

Subwencja z Komisji

Rok budżetowy 2006 Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Płatność

44 630 000

44 630 000

35 300 000

35 300 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Uwagi Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającego Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu (Dz.U. L 208 z 5.8.2002). 202 Subwencja z PHARE — DG ds. Rozszerzenia

Rok budżetowy 2006 Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Płatność

40 000

40 000

60 000

60 000

0,—

0,—

Uwagi Program dla wielu beneficjentów PHARE dla uczestnictwa Rumanii i Bułgarii w posiedzeniach organizowanych przez EMSA.

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/483

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 17 Środki 2006 Zobowiązanie Płatność Środki 2005 Zobowiązanie Płatność Wynik 2004 Zobowiązanie Płatność

Treść

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE Tytuł 1 — Razem 11 900 000 900 000 220 000 350 000 30 000 13 400 000 11 900 000 900 000 220 000 350 000 30 000 13 400 000 8 103 165 1 350 000 150 000 157 000 28 000 9 788 165 8 103 165 1 350 000 150 000 157 000 28 000 9 788 165 3 320 561,07 302 136,47 37 962,78 59 915,— 15 509,66 3 736 084,98 3 275 527,07 275 247,10 28 737,51 2 495,— 11 509,66 3 593 516,34

2 20 21 22 23 24 25

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE

INNE

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ZAKUPY INFORMATYCZNE RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA Tytuł 2 — Razem

1 600 000 600 000 160 000 260 000 140 000 145 000 2 905 000

1 600 000 600 000 160 000 260 000 140 000 145 000 2 905 000

1 492 500 700 000 94 000 326 000 160 000 125 000 2 897 500

1 492 500 700 000 94 000 326 000 160 000 125 000 2 897 500

452 954,89 689 997,42 5 569,67 30 727,78 79 465,— 59 995,— 1 318 709,76

388 744,74 97 583,85 4 613,67 26 503,98 75 767,18 41 852,53 635 065,95

3 31 32 33 34 35 36 37 38

WYDATKI OPERACYJNE OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH INFORMACJA I PUBLIKACJE POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE BADANIA WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH PRZECIWDZIAŁANIE NIOM ZANIECZYSZCZE23 800 000 Tytuł 3 — Razem 28 365 000 23 800 000 28 365 000 18 989 335 22 674 335 18 989 335 22 674 335 138 887,78 2 447 971,84 8 912,16 437 442,37 1 350 000 250 000 1 035 000 130 000 900 000 700 000 200 000 1 350 000 250 000 1 035 000 130 000 900 000 700 000 200 000 1 350 000 200 000 455 000 100 000 920 000 460 000 200 000 1 350 000 200 000 455 000 100 000 920 000 460 000 200 000 1 157 242,26 70 787,24 123 396,88 0,— 781 497,63 176 160,05 0,— 171 570,40 29 449,67 104 071,07 0,— 1 838,16 121 600,91 0,—

RAZEM

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

7 502 766,58

4 666 024,66

L 67/484

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 479 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 729 z 20068.3.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 685 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 649 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 615 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 573 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Eurojust na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 521 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 425 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 395 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 331 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 277 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 217 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 173 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 125 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 111 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 59 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 1 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 0 z 20068.3.2006

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.