Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 521

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok budżetowy 2006

Data ogłoszenia:2006-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 521

Strona 1 z 19
8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/521

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2006 (2006/160/WE)

L 67/522

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKIE CENTRUM DS. RASIZMU I KSENOFOBII

PRZYCHODY

Tytuł Rozdział 2 20 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

Treść

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Razem 8 910 000 8 910 000 8 279 000 8 279 000 5 852 124 5 852 124


5 52

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

9 90

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

RAZEM

8 910 000

8 279 000

5 852 124

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/523

EUROPEJSKIE CENTRUM DS. RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 2 SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 2 0

200 2000

Subwencje Unii Europejskiej Pozycja 2 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

8 910 000 8 910 000 8 910 000

8 279 000 8 279 000 8 279 000

5 852 124 5 852 124 5 852 124

Tytuł 2 — Razem

8 910 000

8 279 000

5 852 124

L 67/524

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKIE CENTRUM DS. RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 2 SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

200 2000 Subwencje Unii Europejskiej

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Uwagi Pozycja ta obejmuje fundusze dla projektu przyznane Centrum z programu PHARE.

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/525

EUROPEJSKIE CENTRUM DS. RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 5 2

520 5200

Dochody z odsetek bankowych Pozycja 5 2 0 — Razem

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

522 5220

Dochody z otrzymanych wpłat na rachunkach bankowych Centrum Dochody ze sprzedaży publikacji Pozycja 5 2 2 — Razem ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

L 67/526

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKIE CENTRUM DS. RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

520 5200 Dochody z odsetek bankowych

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

p.m.

522 5220

Dochody z otrzymanych wpłat na rachunkach bankowych Centrum Dochody ze sprzedaży publikacji

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi Pozycja ta obejmuje przychody ze sprzedaży wszelkich form publikacji Centrum i praw autorskich.

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/527

EUROPEJSKIE CENTRUM DS. RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 9 DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 9 0

900 9000

Dochody różne Dochody różne Pozycja 9 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 521 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 729 z 20068.3.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 685 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 649 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 615 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 573 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Eurojust na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 479 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 425 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 395 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 331 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 277 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 217 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 173 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 125 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 111 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 59 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 1 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 0 z 20068.3.2006

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.