Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 573

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Eurojust na rok budżetowy 2006

Data ogłoszenia:2006-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 573

Strona 1 z 15
8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/573

Deklaracja dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2006 (2006/161/WE)

L 67/574 EUROJUST

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

DOCHODY

Tytuł Rozdział 9 90

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

DOCHODY DOCHODY ROCZNE Tytuł 9 — Razem 14 699 892 14 699 892 13 000 000 13 000 000 9 300 000 9 300 000

RAZEM


14 699 892

13 000 000

9 300 000

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/575 EUROJUST

TYTUŁ 9 DOCHODY

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY ROCZNE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 9 0

901 902

Subwencja z ogólnego budżetu UE Inne ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM

14 699 892 p.m. 14 699 892

13 000 000 p.m. 13 000 000

9 300 000 p.m. 9 300 000

Tytuł 9 — Razem RAZEM

14 699 892 14 699 892

13 000 000 13 000 000

9 300 000 9 300 000

L 67/576 EUROJUST

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

TYTUŁ 9 DOCHODY

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY ROCZNE

901

Subwencja z ogólnego budżetu UE

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

14 699 892

13 000 000

9 300 000

902

Inne

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

p.m.

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/577 EUROJUST

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 16 17 19

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ŚWIADCZENIA SOCJALNE WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE EMERYTURY I ODPRAWY Tytuł 1 — Razem p.m. 7 944 690 7 788 340 60 000 74 700 16 650 5 000 p.m. 6 291 119 6 156 523 48 000 74 596 7 000 5 000 p.m. 4 132 086 4 036 353 37 338 46 896 7 919 3 580

2 20 21 22 23 24

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE CZYNSZE I DZIERŻAWY PRZETWARZANIE DANYCH MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA Tytuł 2 — Razem 2 102 480 126 900 318 800 62 400 453 500 3 064 080 1 734 547 200 650 154 000 79 052 340 632 2 508 881 2 041 355 337 342 472 238 71 160 624 476 3 546 571

3 30 31 32 33 34 35 36 37

KOSZTY OPERACYJNE POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) REZERWA BUDŻETOWA Tytuł 3 — Razem p.m. 3 691 230 1 134 553 542 162 405 000 1 088 500 60 000 409 500 51 515 970 000 490 400 455 835 1 297 765 380 000 415 000 71 000 120 000 4 200 000 445 514 247 137 304 410 161 559 18 640 260 428 25 412 2 000 1 465 099

RAZEM

14 700 000

13 000 000

9 143 756

L 67/578 EUROJUST

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

TYTUŁ 1 WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

Artykuł Pozycja Treść Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

ROZDZIAŁ 1 1

110 1100 1101 1102 1103

Pracownicy czasowi zajmujący stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia Wynagrodzenia zasadnicze (TBA) Dodatki rodzinne Dodatki za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju (IDE) Dodatek sekretarski (ISE) Pozycja 1 1 0 — Razem Other staff Personel pomocniczy/pracownicy kontraktowi Personel lokalny Doradcy specjalni/eksperci krajowi Pozycja 1 1 1 — Razem Dodatkowe szkolenia, przekwalifikowania i informacje dla personelu Szkolenia i informacje dla personelu Pozycja 1 1 2 — Razem Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych Ustanowienie praw emerytalnych pracowników czasowych Pozycja 1 1 3 — Razem Różne świadczenia i dodatki Dodatek z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia Dodatki mieszkaniowe oraz transportowe Dodatki tytułem kosztów podróży lokalnych Dyżury Pozycja 1 1 4 — Razem Godziny nadliczbowe Godziny nadliczbowe Pozycja 1 1 5 — Razem Usługi dodatkowe Koszty organizacji staży Dodatkowe usługi biurowe i tymczasowe Tłumaczenia w ramach usług dodatkowych Inni usługodawcy Pozycja 1 1 7 — Razem 376 731 p.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 573 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 729 z 20068.3.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 685 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 649 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 615 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 521 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 479 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 425 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 395 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 331 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 277 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 217 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 173 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 125 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 111 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 59 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 1 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 0 z 20068.3.2006

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.