Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 59

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2006

Data ogłoszenia:2006-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 59

Strona 1 z 22
8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/59

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006 (2006/150/WE)

L 67/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

DOCHODY

Rok budżetowy 2006 Treść Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004


Tytuł Rozdział 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Razem 13 342 216 13 342 216 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 10 588 000 10 588 000

10

2 20

POZOSTAŁE SUBWENCJE POZOSTAŁE SUBWENCJE Tytuł 2 — Razem 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303

5 50

DOCHODY RÓŻNE WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE LECZ NIEWYKORZYSTANE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

52

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

54

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

59

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE Tytuł 6 — Razem

60

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

RAZEM

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/61

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Zobowiązanie Platność Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Platność Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Platność

ROZDZIAŁ 1 0

100 110

Subwencja Wspólnoty Europejskiej Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele) ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

13 200 000 142 216 13 342 216

13 200 000 142 216 13 342 216

13 200 000 357 784 13 557 784

13 200 000 357 784 13 557 784

10 588 000

10 588 000

10 588 000

10 588 000

Tytuł 1 — Razem

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

L 67/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Uwagi Całkowita subwencja Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

100

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2006 Zobowiązanie Platność Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Platność Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Platność

13 200 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

10 588 000

10 588 000

Uwagi Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Dz.U. L 216 z 20.8.1994, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1643/95 (Dz.U. L 156 z 7.7.1995, str. 1). Na mocy art. 12 ust. 3 rozporządzenia subwencje na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego w sekcji „Komisja”. 110 Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)

Rok budżetowy 2006 Zobowiązanie Platność Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Platność Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Platność

142 216

142 216

357 784

357 784

Uwagi Niniejszy rozdział odnosi się do środków Phare III przyznanych na poszczególne cele i ujmuje finansowanie w ramach programu Phare III zawartego z Komisją Europejską na lata 2005–2006, w wysokości 500 000 EUR. Działania w ramach Phare są związane z zatwierdzonym programem pracy o dochodach i wydatkach związanych z poszczególnymi celami. Dane liczbowe odnoszą się do poziomu działalności w roku 2005 i 2006.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 59 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 729 z 20068.3.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 685 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 649 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 615 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 573 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Eurojust na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 521 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 479 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 425 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 395 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 331 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 277 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 217 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 173 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 125 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 111 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 1 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 0 z 20068.3.2006

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.