Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 615

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2006

Data ogłoszenia:2006-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 615

Strona 1 z 9
8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/615

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2006 (2006/162/WE)

L 67/616

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

DOCHODY DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG Tytuł 1 — Razem 7 963 000 7 963 000 8 542 000 8 542 000 8 357 901,70 8 357 901,70


2 20

SUBWENCJE DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

3 30

REZERWA REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU Tytuł 3 — Razem 3 175 400 3 175 400 4 556 000 4 556 000 1 100 455,60 1 100 455,60

5 50

DOCHODY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU DOCHODY URZĘDU Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ 12 000 Tytuł 5 — Razem 12 000 p.m. p.m. 10 246,99 10 246,99

6 60

SKŁADKI NA PROGRAMY WSPÓLNOTOWE, ZWROT WYDATKÓW, DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE GAZETA URZĘDOWA Tytuł 6 — Razem 15 000 15 000 15 000 15 000 19 942,92 19 942,92

9 91 92

INNE DOCHODY ODSETKI BANKOWE PODARUNKI I DAROWIZNY Tytuł 9 — Razem 298 000 p.m. 298 000 333 000 p.m. 333 000 370 479,77 0,— 370 479,77

RAZEM

11 463 400

13 446 000

9 859 026,98

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/617

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 1 DOCHODY

ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 1 0

100

Otrzymane opłaty ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

7 963 000 7 963 000

8 542 000 8 542 000

8 357 901,70 8 357 901,70

Tytuł 1 — Razem

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

L 67/618

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 1 DOCHODY

ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

1 0 0

Otrzymane opłaty

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Uwagi Rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz.U. L 227 z 1.9.1994, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2506/95 (Dz.U. L 258 z 28.10.1995, str. 3). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/95 z dnia 31 maja 1995 r. ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (Dz.U. L 121 z 1.6.1995, str. 31), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 329/2000 (Dz.U. L 37 z 12.2.2000, str. 19). Na niniejsze dochody Urzędu składają się opłaty uiszczone przez strony wnioskujące o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin oraz przez inne strony uczestniczące w postępowaniu.

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/619

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 2 SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 — DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 2 0

200

Subwencja z pozycji B2-5 1 0 2 ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m. p.m.

p.m. p.m.

0,— 0,—

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

L 67/620

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 2 SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 — DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

2 0 0

Subwencja z pozycji B2-5 1 0 2

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 615 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 729 z 20068.3.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 685 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 649 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 573 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Eurojust na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 521 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 479 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 425 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 395 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 331 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 277 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 217 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 173 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 125 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 111 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 59 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 1 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 0 z 20068.3.2006

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.