Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 649

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006

Data ogłoszenia:2006-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 649

Strona 1 z 11
8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/649

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006 (2006/163/WE)

L 67/650

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Razem 12 100 000 12 100 000 12 000 000 12 000 000 11 730 000 11 730 000


2 20 21 22

INNE SUBWENCJE WKŁAD NORWEGII STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z DANYCH SUBWENCJI WSPÓLNOTOWYCH Tytuł 2 — Razem — 521 125 — 815 625 521 125 515 625 300 000 — — 514 030 514 030

3 30

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE Tytuł 3 — Razem — — — — — —

RAZEM

12 621 125

12 815 625

12 244 030

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/651

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 1 0

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Tytuł 1 — Razem

12 100 000

12 000 000

11 730 000

L 67/652

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Uwagi Rozporządzenie Rady (EWG) nr 302/93 z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (Dz.U. L 36 z 12.2.1993, str. 1). Wykazane dochody i wydatki równoważą się. Dochody Centrum stanowi, bez uszczerbku dla innych źródeł dochodów, subwencja wspólnotowa wpisana pod właściwym nagłówkiem budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (dział „Komisja”).

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/653

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 2 INNE SUBWENCJE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 2 0 ROZDZIAŁ 2 1 ROZDZIAŁ 2 2 —

521 125

515 625 300 000 — — —

514 030

Tytuł 2 — Razem

521 125

815 625

514 030

L 67/654

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 2 INNE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁAD NORWEGII

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

521 125

515 625

514 030

Uwagi Inne subwencje.

ROZDZIAŁ 2 1 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

300 000

ROZDZIAŁ 2 2 — WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z DANYCH SUBWENCJI WSPÓLNOTOWYCH

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/655

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 3 DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 3 0

Tytuł 3 — Razem RAZEM

— 12 621 125

— 12 815 625

— 12 244 030

L 67/656

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 649 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 729 z 20068.3.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 685 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 615 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 573 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Eurojust na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 521 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 479 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 425 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 395 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 331 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 277 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 217 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 173 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 125 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 111 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 59 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 1 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 0 z 20068.3.2006

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.