Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 685

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006

Data ogłoszenia:2006-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 685

Strona 1 z 13
8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/685

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006 (2006/164/WE)

L 67/686

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKA SIEĆ DS. BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Tytuł 1 — Razem 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000


2 20

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH WKŁAD PAŃSTW TRZECICH Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m.

3 30

INNE SKŁADKI INNE SKŁADKI Tytuł 3 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m.

4 40

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA Tytuł 4 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m.

RAZEM

6 800 000

6 800 000

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/687

EUROPEJSKA SIEĆ DS. BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 1 0

100

Subwencja Wspólnot Europejskich ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

6 800 000 6 800 000

6 800 000 6 800 000

Tytuł 1 — Razem

6 800 000

6 800 000

L 67/688

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKA SIEĆ DS. BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

100

Subwencja Wspólnot Europejskich

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

6 800 000

6 800 000

Uwagi Rozporządzenie Rady (WE) nr 460/2004 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji. Na mocy art. 53 ust. 4 rozporządzenia, subwencje na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego w sekcji „Komisja”.

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/689

EUROPEJSKA SIEĆ DS. BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 2 WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 2 0

200

Składki z państw trzecich ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m. p.m.

p.m. p.m.

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

L 67/690

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKA SIEĆ DS. BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 2 WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

200

Składki z państw trzecich

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

Uwagi Składki z państw stowarzyszonych.

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/691

EUROPEJSKA SIEĆ DS. BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 3 INNE SKŁADKI

ROZDZIAŁ 3 0 — INNE SKŁADKI

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 3 0

300

Subwencja z Ministerstwa Transportu Grecji ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

p.m. p.m.

p.m. p.m.

Tytuł 3 — Razem

p.m.

p.m.

L 67/692

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKA SIEĆ DS. BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 3 INNE SKŁADKI

ROZDZIAŁ 3 0 — INNE SKŁADKI

300

Subwencja z Ministerstwa Transportu Grecji

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

Uwagi Subwencja rządu Grecji.

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/693

EUROPEJSKA SIEĆ DS. BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 685 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 729 z 20068.3.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 649 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 615 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 573 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Eurojust na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 521 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 479 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 425 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 395 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 331 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 277 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 217 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 173 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 125 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 111 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 59 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 1 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 0 z 20068.3.2006

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.