Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 729

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

Data ogłoszenia:2006-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 729

Strona 1 z 19
8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/729

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

(2006/165/WE)

Zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF) przyjętego przez Radę Zarządzającą dnia 17 czerwca 2003 r., budżet i budżety korygujące w wersji ostatecznie przyjętej zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w terminie dwóch miesięcy od ich przyjęcia. W dniu 15 grudnia 2005 r. Parlament Europejski uchwalił budżet ogólny na rok 2006 mający zastosowanie do Wspólnot Europejskich, w którym subwencje dla ETF figurują pod następującymi nagłówkami: Działania zewnętrzne, edukacja i kultura 15 03 03 01 — Europejska Fundacja Kształcenia — subwencja z tytułu 1 i 2 15 03 03 02 — Europejska Fundacja Kształcenia — subwencja z tytułu 3 Strategia przedakcesyjna, edukacja i kultura 15 03 02 01 — Wkład Phare na rzecz ETF — subwencja z tytułu 1 i 2 15 03 02 02 — Wkład Phare na rzecz ETF — subwencja z tytułu 3 Ogółem 2 385 000 EUR 565 000 EUR 19 450 000 EUR 12 090 000 EUR 4 410 000 EUR


Mając na uwadze art. 27 ust. 6 rozporządzenia finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia oraz przyjęcie w dniu 15 grudnia 2005 r. przez Parlament Europejski budżetu ogólnego na rok 2006, budżet Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2006 wraz z planem zatrudnienia przyjęty przez Radę Zarządzającą w dniu 29 listopada 2005 r. (ETF-GB-027-01) staje się ostateczny. Budżet ETF na rok 2006 i plan zatrudnienia znajdują się na stronie internetowej ETF pod następującym adresem: http://www.etf.eu.int (Centrum dokumentacyjne — budżet i sprawozdania instytucjonalne).

L 67/730

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 11

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (15 03 02. (EX B7-0 3 3)) DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4)) Tytuł 1 — Razem 2 950 000 16 500 000 19 450 000 2 500 000 16 000 000 18 500 000 2 500 000 15 100 000 17 600 000

9 90

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. 79 825 79 825

10 10 0

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT Tytuł 10 — Razem DOCHODY WŁASNE ETF OGÓŁEM p.m. p.m. 19 450 000 758 923 758 923 19 258 923 17 679 825

4 43 49

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH Tytuł 4 — Razem p.m. p.m. p.m. 479 232 p.m. 479 232 800 000 800 000

5 50 59

MEDA-ETE MEDA-ETE MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. 5 000 000 5 000 000 — —

6 60 69

TEMPUS — POMOC TECHNICZNA TEMPUS TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH Tytuł 6 — Razem DOCHODY: NA OKREŚLONY CEL / PROJEKT OGÓŁEM p.m. p.m. p.m. p.m. 473 000 850 000 1 323 000 6 802 232 — — — 800 000

RAZEM

19 450 000

26 061 155

18 479 825

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/731 EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (15 03 02. (EX B7-0 3 3)) ROZDZIAŁ 1 1 — DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 1 0

100 1001 1002 1003 1004

Phare Wkład Phare (Bułgaria, Rumunia) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 1 i2 Wkład Phare (Bułgaria, Rumunia) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 3 WkładPhare (Chorwacja) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 1 i 2 Wkład Phare (Chorwacja) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 3 Pozycja 1 0 0 — Razem 1 215 000 285 000 364 500 85 500 1 950 000 — — 2 500 000 1 935 000 565 000 — — 2 500 000 1 995 000 505 000

101 1011 1012

Przedakcesja Przedakcesja(Turcja) wkład na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 1 i 2 Przedakcesja(Turcja) wkład na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 3 Pozycja 1 0 1 — Razem ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM 810 000 190 000 1 000 000 2 950 000 — — — 2 500 000 — — — 2 500 000

ROZDZIAŁ 1 1

110 1101 1102

Wsparcie udzielane Komisji i inicjatywy „Szersza Europa” Działania zewnętrzne (Tacis, CARDS) — subwencje z Tytułu 1 i 2 Działania zewnętrzne (Tacis, CARDS) — subwencje z Tytułu 3 Pozycja 1 1 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 12 085 000 4 415 000 16 500 000 16 500 000 11 565 000 4 435 000 16 000 000 16 000 000 11 039 000 4 061 000 15 100 000 15 100 000

Tytuł 1 — Razem

19 450 000

18 500 000

17 600 000

L 67/732

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 729 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 685 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 649 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 615 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 573 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Eurojust na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 521 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 479 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 425 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 395 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 331 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 277 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 217 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 173 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 125 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 111 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 59 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 1 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 0 z 20068.3.2006

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.