Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 70 POZ 65 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2006 r. ustanawiająca kwestionariusz odnoszący się do dyrektywy Rady 96/61/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 598) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 70 POZ 65 - Strona 7

Strona 7 z 9

PL

1. Liczba nowych instalacji funkcjonujących przed końcem 2008 r. (patrz: uwaga 2)

2. Liczba pozwoleń udzielonych przed końcem 2008 r. (patrz: uwaga 3)

3.2. Produkcja azbestu

3.3. Wytwarzanie szkła

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.4. Wytop substancji mineralnych

3.5. Wytwarzanie produktów ceramicznych

4.

Przemysł chemiczny (patrz: uwaga 8)

4.1. Produkcja związków organicznych

4.2. Produkcja związków nieorganicznych


9.3.2006

4.3. Produkcja nawozów

9.3.2006

Rodzaj instalacji według kategorii działalności przemysłowych przedPozwolenia na NOWE INSTALACJE stawionych (Artykuł 4) w załączniku I do dyrektywy 96/61/WE (patrz: uwaga 1) Pozwolenia na ISTNIEJĄCE INSTALACJE (Artykuł 5 ust. 1)

PL

1. Liczba nowych instalacji funkcjonujących przed końcem 2008 r. (patrz: uwaga 2)

2. Liczba pozwoleń udzielonych przed końcem 2008 r. (patrz: uwaga 3)

3. Liczba istniejących instalacji funkcjonujących przed końcem 2008 r. (patrz: uwaga 2)

4. Liczba nowych pozwoleń udzielonych na podstawie art. 6 i 8 przed końcem 2008 r. (patrz: uwaga 4a)

5. Liczba pozwoleń udzielonych przed wprowadzeniem dyrektywy IPPC ale nieuaktualnionych przed końcem 2008 r. (patrz: uwaga 4b)

6. Liczba pozwoleń udzielonych przed wprowadzeniem dyrektywy IPPC, ponownie rozpatrzonych oraz uaktualnionych przed końcem 2008 r. (patrz: uwaga 4c)

7. Liczba ewentualnych pozwoleń oczekujących na rozpatrzenie przed końcem 2008 r. (niezgodnych z dyrektywą), (patrz: uwaga 5)

8. Liczba insta- 9. Liczba wniosków lacji (1+3) w związku z „istotnymi zmianami” złożonych podczas okresu objętego sprawozdaniem (patrz: uwaga 6)

10. Liczba ewentualnych pozwoleń oczekujących na rozpatrzenie przed końcem października 2007 r. (niezgodnych z dyrektywą), (patrz: uwaga 7)

4.4. Produkcja środków ochrony roślin/ biocydów

4.5. Produkcja wyrobów farmaceutycznych

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.6. Produkcja materiałów wybuchowych

5.

Gospodarka odpadami

5.1. Unieszkodliwianie lub odzyskiwanie odpadów niebezpiecznych

5.2. Spalanie odpadów komunalnych

5.3. Unieszkodliwianie odpadów niepowodujących zagrożeń

L 70/73

5.4. Składowiska odpadów

L 70/74

Rodzaj instalacji według kategorii działalności przemysłowych przedPozwolenia na NOWE INSTALACJE stawionych (Artykuł 4) w załączniku I do dyrektywy 96/61/WE (patrz: uwaga 1) Pozwolenia na ISTNIEJĄCE INSTALACJE (Artykuł 5 ust. 1) 3. Liczba istniejących instalacji funkcjonujących przed końcem 2008 r. (patrz: uwaga 2) 4. Liczba nowych pozwoleń udzielonych na podstawie art. 6 i 8 przed końcem 2008 r. (patrz: uwaga 4a) 5. Liczba pozwoleń udzielonych przed wprowadzeniem dyrektywy IPPC ale nieuaktualnionych przed końcem 2008 r. (patrz: uwaga 4b) 6. Liczba pozwoleń udzielonych przed wprowadzeniem dyrektywy IPPC, ponownie rozpatrzonych oraz uaktualnionych przed końcem 2008 r. (patrz: uwaga 4c) 7. Liczba ewentualnych pozwoleń oczekujących na rozpatrzenie przed końcem 2008 r. (niezgodnych z dyrektywą), (patrz: uwaga 5) 8. Liczba insta- 9. Liczba wniosków lacji (1+3) w związku z „istotnymi zmianami” złożonych podczas okresu objętego sprawozdaniem (patrz: uwaga 6) 10. Liczba ewentualnych pozwoleń oczekujących na rozpatrzenie przed końcem października 2007 r. (niezgodnych z dyrektywą), (patrz: uwaga 7)

PL

1. Liczba nowych instalacji funkcjonujących przed końcem 2008 r. (patrz: uwaga 2)

2. Liczba pozwoleń udzielonych przed końcem 2008 r. (patrz: uwaga 3)

6.

Inne rodzaje działalności

6.1. a) Produkcja pulpy drzewnej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.1. b) Produkcja papieru i tektury

6.2. Obróbka wstępna lub barwienie włókien albo materiałów włókienniczych

6.3. Garbowanie skór

6.4. a) Ubojnie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 70 POZ 65 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L70 - 82 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2006 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności zawierającej, składającej się lub wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L70 - 80 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 609) (1)

 • Dz. U. L70 - 78 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2006 r. dotycząca wspólnotowej pomocy finansowej na 2006 rok w odniesieniu do niektórych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie weterynaryjnej służby zdrowia publicznego zajmującej się pozostałościami substancji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 604)

 • Dz. U. L70 - 63 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2006 r. ustanawiająca zasady, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady, stosowania logo EMAS w szczególnych przypadkach opakowań transportowych i opakowań trzeciorzędnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 306) (1)

 • Dz. U. L70 - 52 z 20069.3.2006

  Decyzja nr 5/2004 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie rozporządzenia finansowego Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw

 • Dz. U. L70 - 50 z 20069.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/29/WE z dnia 8 marca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie włączenia lub wyłączenia niektórych instytucji z zakresu jej stosowania

 • Dz. U. L70 - 48 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L70 - 46 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 405/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L70 - 44 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 404/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L70 - 40 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 403/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L70 - 35 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 402/2006 z dnia 8 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

 • Dz. U. L70 - 12 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L70 - 9 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 400/2006 z dnia 8 marca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L70 - 3 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 399/2006 z dnia 7 marca 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L70 - 1 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 398/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.