Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 72 POZ 1

Tytuł:

Zmiana Regulaminu dodatkowego Trybunału Sprawiedliwości

Data ogłoszenia:2006-03-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 72 POZ 1

11.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/1

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

ZMIANA REGULAMINU DODATKOWEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI

TRYBUNAŁ,

Francja Minister Sprawiedliwości Irlandia The Minister for Justice, Equality and Law Reform Włochy Minister Sprawiedliwości Cypr Minister Sprawiedliwości i Porządku Publicznego

uwzględniając art. 125 regulaminu, uwzględniając art. 46 ust. 3 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, za zgodą Rady udzieloną w dniu 21 grudnia 2005 r.,


PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ZMIANY DO SWOJEGO REGULAMINU DODATKOWEGO:

Łotwa Tieslietu ministrija Litwa Minister Sprawiedliwości Luksemburg Minister Sprawiedliwości Węgry Minister Sprawiedliwości Malta The Attorney General Niderlandy Minister Sprawiedliwości Austria Federalny Minister Sprawiedliwości Polska

Artykuł 1 Do regulaminu dodatkowego z dnia 4 grudnia 1974 r. (Dz.U. L 350 z 28.12.1974, str. 29), zmienionego po raz ostatni w dniu 11 marca 1997 r. (Dz.U. L 103 z 19.4.1997, str. 4) wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 9 wyrażenie „Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich” zastępuje się wyrażeniem „Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”. 2) Załącznik I (wykaz, o którym mowa w art. 2 akapit pierwszy) otrzymuje następujące brzmienie: „Belgia Minister Sprawiedliwości Republika Czeska Minister Sprawiedliwości Dania Minister Sprawiedliwości Niemcy Federalny Minister Sprawiedliwości Estonia Minister Sprawiedliwości Grecja Minister Sprawiedliwości Hiszpania Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości Portugalia Minister Sprawiedliwości Słowenia Minister Sprawiedliwości

L 72/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.3.2006

Słowacja Minister Sprawiedliwości Finlandia Ministerstwo Sprawiedliwości Szwecja Ministerstwo Sprawiedliwości Zjednoczone Królestwo The Secretary of State”.

Litwa Minister Sprawiedliwości Luksemburg Minister Sprawiedliwości Węgry Minister Sprawiedliwości Malta Ministry of justice and Home Affairs Niderlandy

3) Załącznik II (wykaz, o którym mowa w art. 4 akapit drugi) otrzymuje następujące brzmienie: „Belgia Minister Sprawiedliwości Republika Czeska Česká advokátní komora Dania Minister Sprawiedliwości Niemcy Bundesrechtsanwaltskammer Estonia Minister Sprawiedliwości Grecja Minister Sprawiedliwości Hiszpania Minister Sprawiedliwości Francja Minister Sprawiedliwości Irlandia The Minister for Justice, Equality and Law Reform Włochy Minister Sprawiedliwości Chypre Minister Sprawiedliwości i Porządku Publicznego Łotwa Tieslietu ministrija

Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten Austria Federalny Minister Sprawiedliwości Polska Minister Sprawiedliwości Portugalia Minister Sprawiedliwości Słowenia Minister Sprawiedliwości Słowacja Slovenská advokátska komora Finlandia Ministerstwo Sprawiedliwości Szwecja Sveriges Advokatsamfund Zjednoczone Królestwo The Law Society, London (w odniesieniu do wnioskodawców zamieszkałych w Anglii lub Walii) The Law Society of Scotland, Edinburgh (w odniesieniu do wnioskodawców zamieszkałych w Szkocji) The Incorporated Law Society of Northern Ireland, Belfast (w odniesieniu do wnioskodawców zamieszkałych w Irlandii Północnej)”.

4) Załącznik III (wykaz, o którym mowa w art. 6) otrzymuje następujące brzmienie: „Belgia Minister Sprawiedliwości

11.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/3

Republika Czeska Nejvyšší státní zastupitelství Dania Minister Sprawiedliwości Niemcy Federalny Minister Sprawiedliwości Estonia Riigiprokuratuur Grecja Minister Sprawiedliwości Hiszpania Minister Sprawiedliwości Francja Minister Sprawiedliwości Irlandia The Attorney General Wtochy Minister Sprawiedliwości Cypr Noμική Yπηрεσία της Δημοκрατίας Łotwa Ģenerālprokuratūra Litwa Generalinė prokuratūra Luksemburg Minister Sprawiedliwości Węgry Minister Sprawiedliwości Malta The Attorney General

Niderlandy Minister Sprawiedliwości Austria Federalny Minister Sprawiedliwości Polska Minister Sprawiedliwości Portugalia Minister Sprawiedliwości Słowenia Minister Sprawiedliwości Słowacja Minister Sprawiedliwości Finlandia Ministerstwo Sprawiedliwości Szwecja Riksåklagaren Zjednoczone Królestwo Her Majesty's Attorney General (w odniesieniu do świadków lub biegłych zamieszkałych w Anglii lub Walii) Her Majesty's Advocate (w odniesieniu do świadków lub biegłych zamieszkałych w Szkocji) Her Majesty's Attorney General (w odniesieniu do świadków lub biegłych zamieszkałych w Irlandii Północnej)”. Artykuł 2 Niniejsze zmiany regulaminu dodatkowego, których tekstami autentycznymi są ich wersje sporządzone w językach określonych w art. 29 §1 regulaminu, zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

Przyjęto w Luksemburgu, dnia 21 lutego 2006 r.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 72 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L72 - 16 z 200611.3.2006

  Decyzja Rady 2006/205/WPZiB z dnia 10 marca 2006 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonywanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (ICTY)

 • Dz. U. L72 - 15 z 200611.3.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/204/WPZiB z dnia 10 marca 2006 r. odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L72 - 14 z 200611.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 421/2006 z dnia 10 marca 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L72 - 12 z 200611.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 420/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L72 - 11 z 200611.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 419/2006 z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L72 - 10 z 200611.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 418/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 343/2006 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L72 - 8 z 200611.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 417/2006 z dnia 10 marca 2006 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” (Pimiento Asado del Bierzo (CHOG), Fico bianco del Cilento (CHNP), Melannurca Campana (CHOG), Montes de Granada (CHNP), Huile d’olive de Nice (CHNP), Aceite de la Rioja (CHNP), Antequera (CHNP))

 • Dz. U. L72 - 7 z 200611.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniające po raz dziewiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L72 - 6 z 200611.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 415/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1572/2005 otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku hiszpańskim żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L72 - 4 z 200611.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2006 z dnia 10 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.