Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 72 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Rady 2006/205/WPZiB z dnia 10 marca 2006 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonywanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (ICTY)

Data ogłoszenia:2006-03-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 72 POZ 16

L 72/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.3.2006

DECYZJA RADY 2006/205/WPZiB z dnia 10 marca 2006 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonywanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (ICTY)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2004/694/WPZiB (1), w szczególności jego art. 2, w związku z art. 23 ust. 2 tiret drugie Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Wykaz osób znajdujący się w Załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB zastępuje się tekstem zawartym w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3

Zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2004/694/WPZiB Rada przyjęła środki służące zamrożeniu wszelkich funduszy i zasobów gospodarczych należących do osób fizycznych, które zostały postawione w stan oskarżenia przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (ICTY). W dniu 21 grudnia 2005 r. Rada przyjęła decyzję 2005/927/WPZiB, na mocy której zmieniony został wykaz osób znajdujący się w Załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB. W związku z przekazaniem w dniu 21 lutego 2006 r. pana Milana LUKICIA do aresztu ICTY jego nazwisko powinno zostać usunięte z wykazu. Wykaz znajdujący się w Załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB powinien zostać odpowiednio zmieniony,

(2)

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 marca 2006 r. W imieniu Rady

M. BARTENSTEIN

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, str. 52. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione decyzją 2005/927/WPZiB (Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 71).

11.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/17

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Wykaz osób, o którym mowa w art. 1 1. Nazwisko i imię: DZIORDZIEWIĆ Vlastimir Data urodzenia: 1948 r. Miejsce urodzenia: Vladičin Han, Serbia i Czarnogóra Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra 2. Nazwisko i imię: HADŻIĆ Goran Data urodzenia: 7.9.1958 r. Miejsce urodzenia: Vinkovci, Republika Chorwacji Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra 3. Nazwisko i imię: KARADŻIĆ Radovan Data urodzenia: 19.6.1945 r. Miejsce urodzenia: Petnjica, Savnik, Czarnogóra, Serbia i Czarnogóra Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina 4. Nazwisko i imię: MLADIĆ Ratko Data urodzenia: 12.3.1942 r. Miejsce urodzenia: Bozanovici, gmina Kalinovik, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Prawdopodobnie Serbia i Czarnogóra 5. Nazwisko i imię: TOLIMIR Zdravko Data urodzenia: 27.11.1948 r. Miejsce urodzenia: Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina 6. Nazwisko i imię: ZELENOWIĆ Dragan Data urodzenia: 12.2.1961 r. Miejsce urodzenia: Foča, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina 7. Nazwisko i imię: ŻUPLANIN Stojan Data urodzenia: 22.9.1951 r. Miejsce urodzenia: Kotor-Varoš, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 72 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L72 - 15 z 200611.3.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/204/WPZiB z dnia 10 marca 2006 r. odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L72 - 14 z 200611.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 421/2006 z dnia 10 marca 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L72 - 12 z 200611.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 420/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L72 - 11 z 200611.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 419/2006 z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L72 - 10 z 200611.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 418/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 343/2006 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L72 - 8 z 200611.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 417/2006 z dnia 10 marca 2006 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” (Pimiento Asado del Bierzo (CHOG), Fico bianco del Cilento (CHNP), Melannurca Campana (CHOG), Montes de Granada (CHNP), Huile d’olive de Nice (CHNP), Aceite de la Rioja (CHNP), Antequera (CHNP))

 • Dz. U. L72 - 7 z 200611.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniające po raz dziewiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L72 - 6 z 200611.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 415/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1572/2005 otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku hiszpańskim żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L72 - 4 z 200611.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2006 z dnia 10 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L72 - 1 z 200611.3.2006

  Zmiana Regulaminu dodatkowego Trybunału Sprawiedliwości

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.