Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 82 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady o przetwarzaniu danych API/PNR

Data ogłoszenia:2006-03-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 82 POZ 14

L 82/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.3.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady o przetwarzaniu danych API/PNR (2006/230/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz z art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,


Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Rządem Kanady o przetwarzaniu danych API/PNR. Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

uwzględniając wniosek Komisji, Artykuł 2 uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby (osób) umocowanej(-ych) do podpisania Umowy, w celu związania nią Wspólnoty (2). Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 7 marca 2005 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia w imieniu Wspólnoty negocjacji z Kanadą w sprawie Umowy o przetwarzaniu i przekazywaniu Kanadyjskiej Agencji Służb Granicznych zaawansowanych informacji o pasażerach (API) oraz zapisu danych dotyczących nazwiska pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych. Umowa powinna zostać zatwierdzona,

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2005 r. W imieniu Rady

J. STRAW

(2)

Przewodniczący

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2) Data wejścia w życie niniejszej Umowy zostanie opublikowana przez Sekretariat Generalny Rady w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 82 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L82 - 20 z 200621.3.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/231/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2005/936/WPZiB

 • Dz. U. L82 - 15 z 200621.3.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady o przetwarzaniu zaawansowanych informacji o pasażerach oraz zapisu danych dotyczących nazwiska pasażera

 • Dz. U. L82 - 10 z 200621.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/33/WE z dnia 20 marca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 95/45/WE w zakresie żółcieni pomarańczowej FCF (E 110) i ditlenku tytanu (E 171) (1)

 • Dz. U. L82 - 9 z 200621.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 461/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu niektórych grzybów zakonserwowanych w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 392/2006

 • Dz. U. L82 - 8 z 200621.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 460/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu czosnku w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 393/2006

 • Dz. U. L82 - 7 z 200621.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 459/2006 z dnia 20 marca 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L82 - 5 z 200621.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 458/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L82 - 3 z 200621.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 457/2006 z dnia 20 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L82 - 1 z 200621.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 456/2006 z dnia 20 marca 2006 r. wprowadzające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.