Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 84 POZ 14 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2006 z dnia 22 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2006-03-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 84 POZ 14 - Strona 11

Strona 11 z 12

409/CAB/MIN/TC/007/2005

Nieznany

Nieznany

Nieznany

409/CAB/MIN/TC/038/2005

BUL

BUSINESS AVIATION s.p.r.l. _____________

409/CAB/MIN/TC/012/2005

Nieznany

(1) Przewoźnikom wymienionym w załączniku A można zezwolić na wykonywanie prawa przewozowego poprzez dzierżawę załogową samolotów przewoźnika nie podlegającego zakazowi wykonywania przewozów, pod warunkiem spełnienia stosownych norm bezpieczeństwa.

L 84/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


23.3.2006

Nazwa osoby prawnej przewoźnika lotniczego wskazana w certyfikacie przewoźnika lotniczego (AOC) (oraz nazwa handlowa, w przypadku różnic)

Numer certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC)

Numer linii lotniczych ICAO

Państwo przewoźnika

BUTEMBO AIRLINES

Podpis ministra

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK)

CAA – Compagnie Africaine d’Aviation CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Nieznany

409/CAB/MIN/TC/032/2005

Nieznany

CENTRAL AIR EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/011/2005

CAX

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

Nieznany

CHC STELAVIA

Podpis ministra

Nieznany

COMAIR

Podpis ministra

Nieznany

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION C0-ZA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Nieznany

Podpis ministra

Nieznany

DAS AIRLINES

Nieznany

RKC

DOREN AIRCARGO

409/CAB/MIN/TC/0168/2005

Nieznany

ENTERPRISE WORLD AIRWAYS FILAIR

409/CAB/MIN/TC/031/2005

EWS

409/CAB/MIN/TC/014/2005

Nieznany

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/MNL/CM/ 014/2005 409/CAB/MIN/TC/0002/MNL/ CM/014/2005 409/CAB/MIN/TC/0403/TW/ TK/2005 409/CAB/MIN/TC/029/2005

Nieznany

GALAXY CORPORATION

Nieznany

GR AVIATION

Nieznany

GLOBAL AIRWAYS

BSP

GOMA EXPRESS

Podpis ministra

Nieznany

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY I.T.A.B. – International Trans Air Business

Podpis ministra

Nieznany

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Nieznany

23.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/25

Nazwa osoby prawnej przewoźnika lotniczego wskazana w certyfikacie przewoźnika lotniczego (AOC) (oraz nazwa handlowa, w przypadku różnic)

Numer certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC)

Numer linii lotniczych ICAO

Państwo przewoźnika

JETAIR – Jet Aero Services, s.p.r.l. KINSHASA AIRWAYS, s.p.r.l

Nieznany

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK) Demokratyczna Republika Konga (DRK)

Nieznany

KNS

KIVU AIR

Podpis ministra

Nieznany

LAC – Lignes Aériennes Congolaises MALU AVIATION

Nieznany

LCG

409/CAB/MIN/TC/013/2005

Nieznany

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/008/2005

Nieznany

MANGO MAT

Podpis ministra

Nieznany

RWABIKA „BUSHI EXPRESS”

Nieznany

Nieznany

SAFARI LOGISTICS

409/CAB/MIN/TC/0760/V/ KK//2005 409/CAB/MIN/TC/034/2005

Nieznany

SERVICES AIR

Nieznany

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/VC-MIN/TC/0405/ 2006 409/CAB/MIN/TC/0033/2005

Nieznany

THOM’S AIRWAYS

Nieznany

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Nieznany

TRACEP

Nieznany

Nieznany

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TC/035/2005

Nieznany

TRANSPORTS AERIENNES CONGOLAIS (TRACO) UHURU AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Nieznany

409/CAB/MIN/TC/039/2005

Nieznany

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Nieznany

WALTAIR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/036/2005

Nieznany

WIMBI DIRI AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/005/2005

Nieznany

L 84/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.3.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 84 POZ 14 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L84 - 61 z 200623.3.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1048/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2032/2003 w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu prac określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (  Dz.U. L 178 z 9.7.2005)

 • Dz. U. L84 - 60 z 200623.3.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2032/2003 z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu prac określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1896/2000 (  Dz.U. L 307 z 24.11.2003)

 • Dz. U. L84 - 37 z 200623.3.2006

  Decyzja Komisji z 22 czerwca 2005 r. dotycząca subwencji przedstawionych do realizacji przez Niderlandy na rzecz AVR wykorzystywanych przy unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1789) (1)

 • Dz. U. L84 - 31 z 200623.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 476/2006 z dnia 21 marca 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L84 - 29 z 200623.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 475/2006 z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L84 - 8 z 200623.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 473/2006 z dnia 22 marca 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L84 - 6 z 200623.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 472/2006 z dnia 22 marca 2006 r. wprowadzające odstępstwo na 2006 r. od rozporządzenia (WE) nr 1518/2003 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L84 - 4 z 200623.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 471/2006 z dnia 22 marca 2006 r. wprowadzające na rok 2006 odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1445/95 w zakresie dat wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L84 - 3 z 200623.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 470/2006 z dnia 22 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1063/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L84 - 1 z 200623.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 469/2006 z dnia 22 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.