Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 84 POZ 14 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2006 z dnia 22 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2006-03-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 84 POZ 14 - Strona 12

Strona 12 z 12

Nazwa osoby prawnej przewoźnika lotniczego wskazana w certyfikacie przewoźnika lotniczego (AOC) (oraz nazwa handlowa, w przypadku różnic)

Numer certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC)

Numer linii lotniczych ICAO

Państwo przewoźnika

Wszyscy przewoźnicy lotniczy certyfikowani przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nad Gwineą Równikową, łącznie z Air Consul SA Avirex Guinee Equatoriale COAGE – Compagnie Aeree de Guinee Equatorial Ecuato Guineana de Aviacion Ecuatorial Cargo GEASA – Guinea Ecuatorial Airlines SA GETRA – Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos Jetline Inc. KNG Transavia Cargo Prompt Air GE SA UTAGE – Union de Transport Aereo de Guinea Ecuatorial Wszyscy przewoźnicy lotniczy certyfikowani przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nad Liberią, łącznie z International Air Services SATGUR Corp. AIR TRANSPORT,


Nieznany

Nieznany

Gwinea Równikowa

Nieznany Nieznany Nieznany

RCS AXG COG

Gwinea Równikowa Gwinea Równikowa Gwinea Równikowa

Nieznany Nieznany Nieznany

ECV EQC GEA

Gwinea Równikowa Gwinea Równikowa Gwinea Równikowa

Nieznany

GET

Gwinea Równikowa

Nieznany Nieznany Nieznany Nieznany

JLE VCG POM UTG

Gwinea Równikowa Gwinea Równikowa Gwinea Równikowa Gwinea Równikowa

Nieznany

Nieznany

Liberia

Nieznany Nieznany

IAX TGR

Liberia Liberia

WEASUA AIR TRANSPORT, Co. Ltd Wszyscy przewoźnicy lotniczy certyfikowani przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nad Sierra Leone, łącznie z AEROLIFT, Co. Ltd AFRIK AIR LINKS AIR LEONE, Ltd AIR RUM, Ltd AIR SALONE, Ltd

Nieznany

WTC

Liberia

Nieznany

Nieznany

Sierra Leone

Nieznany Nieznany Nieznany Nieznany Nieznany

LFT AFK RLL RUM RNE

Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone

23.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/27

Nazwa osoby prawnej przewoźnika lotniczego wskazana w certyfikacie przewoźnika lotniczego (AOC) (oraz nazwa handlowa, w przypadku różnic)

Numer certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC)

Numer linii lotniczych ICAO

Państwo przewoźnika

AIR UNIVERSAL, Ltd DESTINY AIR SERVICES, Ltd FIRST LINE AIR (SL), Ltd HEAVYLIFT CARGO PARAMOUNT AIRLINES, Ltd STAR AIR, Ltd TEEBAH AIRWAYS WEST COAST AIRWAYS Ltd Wszyscy przewoźnicy lotniczy certyfikowani przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nad Suazi, łącznie z AFRICAN INTERNATIONAL AIRWAYS, (Pty) Ltd AIRLINK SWAZILAND, Ltd Jet Africa NORTHEAST AIRLINES, (Pty) Ltd SCAN AIR CHARTER, Ltd SWAZI EXPRESS AIRWAYS

00007 Nieznany Nieznany Nieznany Nieznany Nieznany Nieznany Nieznany Nieznany

UVS DTY FIR Nieznany PRR SIM Nieznany WCA Nieznany

Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone Suazi

Nieznany

AIA

Suazi

Nieznany Nieznany Nieznany

SZL OSW NEY

Suazi Suazi Suazi

Nieznany Nieznany

Nieznany SWX

Suazi Suazi

(1) Zakaz wykonywania przewozów nałożony na Ariana Afghan Airlines dotyczy wszystkich samolotów eksploatowanych przez tego przewoźnika za wyjątkiem A310 nr rejestracyjny F-GYYY.

L 84/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.3.2006

ZAŁĄCZNIK B WYKAZ PRZEWOŹNIKÓW LOTNICZYCH PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM W WYKONYWANIU PRZEWOZÓW W RAMACH WSPÓLNOTY (1)

Nazwa osoby prawnej przewoźnika lotniczego wskazana w certyfikacie przewoźnika lotniczego (AOC) (oraz nazwa handlowa, w przypadku różnic)

Numer certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC)

Numer linii lotniczych ICAO

Państwo przewoźnika

Rodzaj samolotu

Numer(y) rejestracyjny(e) oraz numer seryjny maszyny, o ile jest dostępny

Państwo, w którym dokonano rejestracji

Air Bangladesh Buraq Air

17 002/01

BGD BRQ

Bangladesz Libia

B747-269B IL-76

S2-ADT — UN-76007 (cons. nr 0003426765) — 5a-DNA (cons. nr 0023439140 — 5A-DMQ (cons. nr 73479392) — UN-76008 (cons. nr 0033448404)

Bangladesz Libia

Buraq Air HBA (1)

002/01 416/dac/tc/sec/ 087/2005

BRQ ALX

Libia Demokratyczna Republika Konga (DRK)

Let L-410 Cała flota z wyjątkiem: L-101

5A-DMT (cons. nr 871928)

Libia

Cała flota z wyjątkiem: Demokratyczna 9Q-CHC (cons. Republika Konga nr 193H-1206) (DRK)

(1) Hewa Bora Airways mogą w swoich działaniach na terytorium Wspólnoty Europejskiej eksploatować wyłącznie określone samoloty.

(1) Przewoźnikom lotniczym wymienionym w załączniku B można zezwolić na wykonywanie prawa przewozowego poprzez dzierżawę załogową samolotów przewoźnika nie podlegającego zakazowi wykonywania przewozów, pod warunkiem spełnienia stosownych norm bezpieczeństwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 84 POZ 14 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L84 - 61 z 200623.3.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1048/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2032/2003 w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu prac określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (  Dz.U. L 178 z 9.7.2005)

 • Dz. U. L84 - 60 z 200623.3.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2032/2003 z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu prac określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1896/2000 (  Dz.U. L 307 z 24.11.2003)

 • Dz. U. L84 - 37 z 200623.3.2006

  Decyzja Komisji z 22 czerwca 2005 r. dotycząca subwencji przedstawionych do realizacji przez Niderlandy na rzecz AVR wykorzystywanych przy unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1789) (1)

 • Dz. U. L84 - 31 z 200623.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 476/2006 z dnia 21 marca 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L84 - 29 z 200623.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 475/2006 z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L84 - 8 z 200623.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 473/2006 z dnia 22 marca 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L84 - 6 z 200623.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 472/2006 z dnia 22 marca 2006 r. wprowadzające odstępstwo na 2006 r. od rozporządzenia (WE) nr 1518/2003 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L84 - 4 z 200623.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 471/2006 z dnia 22 marca 2006 r. wprowadzające na rok 2006 odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1445/95 w zakresie dat wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L84 - 3 z 200623.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 470/2006 z dnia 22 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1063/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L84 - 1 z 200623.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 469/2006 z dnia 22 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.