Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 86 POZ 20 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie środka wdrożonego przez Francję na rzecz Mines de Potasse d’Alsace (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4204) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 86 POZ 20 - Strona 2

Strona 2 z 3

MDPA eksploatowało alzackie złoża sylwinu umożliwiające uzyskanie chlorku potasu, wykorzystywanego jako nawóz lub surowiec przemysłowy od 1904 r. W 1967 r. Francja stworzyła EMC (1), przedsiębiorstwo przemysłowo-handlowe działające w sektorze publicznym, i przekształciła MDPA w spółkę akcyjną z radą nadzorczą i zarządem (2), spółkę w pełni zależną EMC.

(12)

Dnia 1 stycznia 2005 r. EMC nieodpłatnie przekazała swoje udziały w kapitale MDPA na rzecz państwa (3).


2.2. Pomoc Decyzja o wszczęciu postępowania dotyczy dwóch odrębnych środków:

(8)

Z uwagi na wyczerpanie złóż MPDA wynegocjowała w 1996 r. plan socjalny przewidujący stopniowe ograniczanie działalności aż do całkowitego zamknięcia w 2004 r. Poza MPDA, EMC było w tym czasie właścicielem udziałów, bezpośrednio lub poprzez swój holding EMC Société Anonyme (zwany dalej „EMC SA”), kilku przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze produktów chemicznych, paszy dla zwierząt, ochrony środowiska i utylizacji odpadów.

Środek 1 lub środki zgłoszone

(13)

Francja przekazała MDPA pomoc zgłoszoną w 1998 r. (tj. 42 mln EUR w 1998 r., 1999 r. oraz 2000 r.) przed wydaniem przez Komisję stosownej decyzji. Pomoc ta jest zatem niezgodna z prawem.

Środek 2 lub pomoc dodatkowa

(14)

(9)

W decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego Komisja stwierdziła, iż MDPA była jedynym beneficjentem omawianych środków. Niniejsza decyzja podtrzymuje tę opinię. Żaden element nie pozwala stwierdzić, czy spółki zależne EMC skorzystały z pomocy przyznanej MDPA. W szczególności nie ma żadnych wątpliwości, że całość pomocy została przekazana MDPA przez EMC w postaci zwiększenia kapitału.

Aby umożliwić MDPA kontynuację działalności do 2004 r., czyli przewidywanej daty zakończenia działalności wydobywczej, EMC co roku, począwszy od 1996 r., dokonywała zwiększenia kapitału swojej spółki zależnej w wysokości odpowiadającej stratom odnotowanym przez nią w poprzednim roku obrotowym. Jak zostało to przedstawione w tabeli 1, kwoty w ten sposób przekazane na rzecz MDPA są wyższe niż kwota pomocy dozwolona na mocy decyzji Komisji z 1996 r. i zgłoszone kwoty pomocy na okres 1998–2000.

Tabela

(10)

Pożar, który miał miejsce w 2002 r., spowodował przyspieszenie zakończenia działalności wydobywczej MDPA. W związku z tym zmianie uległ przedmiot działalności spółki – w chwili powstania celem MDPA była „eksploatacja kopalni soli potasu i soli pochodnych powierzonych dawnemu przedsiębiorstwu publicznemu Mines domaniales de potasse d’Alsace”, natomiast obecnie art. 3 zmienionego statutu spółki przewiduje, iż przedsiębiorstwo ma na celu „wykonywanie zadań związanych z zakończeniem działalności kopalni potasu położonych w zagłębiu na północ od Miluzy obejmujących dawne wyrobiska, urządzenia, dobudówki i budynki gospodarcze”.

1: Szczegółowy wykaz pomocy na rzecz 1996–2000

1995 1996 1997

kwot niezgłoszonej MDPA w okresie

w mln EUR

1998

1999

2000

Pomoc zatwierdzona przez Komisję w decyzji z 1996 r. Zgłoszona pomoc na okres 1998–2000 = Środek 1 Wynik finansowy MDPA Zwiększenie kapitału MDPA dokonane przez EMC Środek 2

38

38

38

42

42

42

– 84 0

– 95 – 128 – 118 84 98 128

– 96 117

– 86 79

(11)

Zadania te obejmują przede wszystkim pomoc dla pracowników w przekwalifikowaniu się oraz rekultywację terenów pokopalnianych, zapewnienie ich bezpie-

(1) Dekret nr 67-797 z 20.9.1967 w sprawie organizacji administracyjnej i finansowej przedsiębiorstwa Entreprise minière et chimique. (2) Dekret nr 67-796 z dnia 20.9.1967 w sprawie połączenia Mines domaniales de potasse d’Alsace oraz Office national industriel de l’azote w spółkę akcyjną z radą nadzorczą i zarządem o nazwie Entreprise minière et chimique; dekret nr 67-797 z 20.9.1967 w sprawie organizacji administracyjnej i finansowej przedsiębiorstwa Entreprise minière et chimique.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 86 POZ 20 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L86 - 19 z 200624.3.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady o przetwarzaniu zaawansowanych informacji o pasażerach oraz zapisu danych dotyczących nazwiska pasażera

 • Dz. U. L86 - 18 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 485/2006 z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L86 - 17 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 484/2006 z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L86 - 16 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2006 z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L86 - 15 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 482/2006 z dnia 23 marca 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L86 - 12 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 481/2006 z dnia 23 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L86 - 8 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 480/2006 z dnia 23 marca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L86 - 4 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 479/2006 z dnia 23 marca 2006 r. dotyczące dopuszczenia niektórych dodatków należących do grupy związków pierwiastków śladowych (1)

 • Dz. U. L86 - 3 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 478/2006 z dnia 23 marca 2006 r. ustalające jednostkowe kwoty zaliczek na rzecz opłat produkcyjnych w sektorze cukru na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L86 - 1 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 477/2006 z dnia 23 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.