Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 91 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 499/2006 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 769/2002 na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, w drodze przywozu kumaryny wysyłanej z Indonezji i Malezji, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Indonezji i Malezji, i poddające ten przywóz rejestracji

Data ogłoszenia:2006-03-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 91 POZ 3

Strona 1 z 3
29.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 499/2006 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 769/2002 na kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, w drodze przywozu kumaryny z Indonezji i Malezji, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Indonezji i poddające ten przywóz rejestracji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


środków przywóz wysyłanej i Malezji,

D. PODSTAWY (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 3 i art. 14 ust. 5, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. WNIOSEK (1)

Wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie, wskazujące, iż środki antydumpingowe nałożone na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej są obchodzone poprzez przeładunek kumaryny dokonywany w Indonezji i Malezji.

(7)

Przedstawione dowody są następujące:

Komisja otrzymała wniosek, na mocy art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, o zbadanie możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej. Wniosek został złożony w dniu 13 lutego 2006 r. przez Europejską Radę Przemysłu Chemicznego (CEFIC) w imieniu jedynego producenta stanowiącego 100 % wspólnotowej produkcji kumaryny.

B. PRODUKT

Wniosek wykazuje, że w następstwie nałożenia środków na produkt objęty postępowaniem znacznie zmieniła się struktura handlu w odniesieniu do wywozu z Chińskiej Republiki Ludowej, Indonezji i Malezji do Wspólnoty oraz że nie ma wystarczającego powodu lub uzasadnienia dla wystąpienia takiej zmiany, innego niż nałożenie cła.

(2)

Wspomniana zmiana struktury handlu wydaje się wynikać z przeładunku kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej dokonywanego w Indonezji i Malezji.

(3)

Produktem, którego dotyczy możliwe obchodzenie środków, jest kumaryna pochodząca z Chińskiej Republiki Ludowej, zgłaszana zwykle w ramach kodu CN ex 2932 21 00 („produkt objęty postępowaniem”). Powyższy kod CN podany jest jedynie dla celów informacyjnych. Produktem objętym dochodzeniem jest kumaryna wysyłana z Indonezji i Malezji („produkt objęty dochodzeniem”) zwykle zgłaszana w ramach tych samych kodów, co produkt objęty postępowaniem.

C. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(4)

Ponadto wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie, wykazujące, iż skutki naprawcze obowiązujących środków antydumpingowych, nałożonych na przywóz produktu objętego postępowaniem, zostały osłabione zarówno w odniesieniu do ilości, jak i ceny. Znaczna wielkość przywozu kumaryny z Indonezji i Malezji prawdopodobnie zastąpiła przywóz produktu objętego postępowaniem. Ponadto istnieją wystarczające dowody potwierdzające, iż przywóz jest dokonywany po cenach dużo niższych od niewyrządzajacej szkody ceny ustalonej w dochodzeniu, które doprowadziło do nałożenia obowiązujących środków.

Wreszcie wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie, wskazujące, iż ceny kumaryny są cenami dumpingowymi w odniesieniu do wartości normalnej, ustalonej poprzednio dla produktu objętego postępowaniem.

(5)

Środkami obecnie obowiązującymi i prawdopodobnie obchodzonymi są środki antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 769/2002 (2).

Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 123 z 9.5.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1854/2003 (Dz.U. L 272 z 23.10.2003, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 91 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 61 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1321) (1)

 • Dz. U. L91 - 49 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2005 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zawartych w Imiennym Rejestrze Pasażerów linii lotniczych, przekazanym do Agencji Służb Granicznych Kanady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3248) (1)

 • Dz. U. L91 - 48 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/217/WE odnośnie do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 899) (1)

 • Dz. U. L91 - 33 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/135/WE pod względem ustanowienia na terytorium niektórych państw członkowskich obszarów A i B w związku z wybuchami wysoce zjadliwej grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1144) (1)

 • Dz. U. L91 - 16 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2005 r. w sprawie programu pomocy „Fundusze Kapitałowe Przedsiębiorstw”, który Zjednoczone Królestwo zamierza wprowadzić w życie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1144) (1)

 • Dz. U. L91 - 11 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie pomocy państwa, którą Włochy zamierzają przyznać przedsiębiorstwom zajmującym się wprowadzaniem do obrotu wołowiny w prowincji Brescia (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1377)

 • Dz. U. L91 - 10 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2006 z dnia 28 marca 2006 r. przewidujące nowy przydział uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do innych celów niż ubój, z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1081/1999

 • Dz. U. L91 - 8 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 501/2006 z dnia 28 marca 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 446/2006

 • Dz. U. L91 - 6 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 500/2006 z dnia 28 marca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L91 - 1 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2006 z dnia 28 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.