Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 96 POZ 9

Tytuł:

Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie

Data ogłoszenia:2006-04-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 96 POZ 9

5.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/9

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie Porozumienie między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie wejdzie w życie dnia 1 maja 2006 r. Procedury przewidziane w art. 22 tego Porozumienia zostały zakończone dnia 2 marca 2006 r.


Informacja na temat wejścia w życie Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie objęcia Danii przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl wniesionego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego oraz przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 2725/2000 dotyczącego ustanowienia systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dublińskiej Wyżej wymienione porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii, zawarte przez Radę w dniu 21 lutego 2006 r., weszło w życie w dniu 1 kwietnia 2006 r.; powiadomienia dotyczące zakończenia procedur zgodne z art. 11 porozumienia zostały przeprowadzone w dniu 23 lutego 2006 r.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 96 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 14 z 20065.4.2006

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/8/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniająca decyzję BiH/1/2004 w sprawie dopuszczenia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz decyzję BiH/3/2004 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Operacji Wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L96 - 10 z 20065.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Izraelu i uchylająca decyzję 2006/227/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1245) (1)

 • Dz. U. L96 - 6 z 20065.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 5 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L96 - 5 z 20065.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L96 - 3 z 20065.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 549/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w strefie NAFO 3L przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego innego niż Estonia, Łotwa lub Litwa

 • Dz. U. L96 - 1 z 20065.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 548/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.