Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 1 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów z Bułgarii i Rumunii

Data ogłoszenia:2007-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 1 POZ 13

Strona 1 z 2
4.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/13

DECYZJA RADY z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów z Bułgarii i Rumunii (2007/6/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263 akapit czwarty, uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 13 i 49, Bułgarii i Rumunii,

Artykuł 1 Niniejszym mianuje się członkami lub zastępcami członków Komitetu Regionu na okres do dnia 25 stycznia 2010 r. włącznie: — członkami – osoby wymienione w wykazie w załączniku I, z podziałem na państwa członkowskie, — zastępcami członków – osoby wymienione w wykazie w załączniku II, z podziałem na państwa członkowskie. Artykuł 2


uwzględniając propozycje rządów Republiki Bułgarii i Rumunii, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Rady 2006/116/WE (1) mianowani zostali członkowie i zastępcy członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. W następstwie przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej należy uzupełnić skład Komitetu Regionów, mianując dwudziestu siedmiu członków i dwudziestu siedmiu zastępców członków – przedstawicieli wspólnot regionalnych i lokalnych nowych państw członkowskich, którzy posiadają mandat wyborczy społeczności regionalnej lub lokalnej albo są politycznie odpowiedzialni przed wybieralnym zgromadzeniem,

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 stycznia 2007 r. W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 56 z 25.2.2006, str. 75.

L 1/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2007

ZAŁĄCZNIK I CZŁONKOWIE REPUBLIKA BUŁGARII Pan Hasan AZIS Vice-President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Kardjali Pan Bogomil BELCHEV Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Gabrovo Pani Katya DOYCHEVA Mayor of Tvarditsa Pani Antoaneta GEORGIEVA Mayor of Pernik Pan Vladimir KISYOV Chair of Sofia Municipal Council Pan Yoan KOSTADINOV Mayor of Bourgas Pan Yordan LECHKOV Mayor of Sliven Pan Krasimir MIREV President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Targovishte Pani Detelina NIKOLOVA Vice-President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Dobrich Pan Kiril YORDANOV Mayor of Varna Pan Remzi YUSEINOV Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Kubrat Pan Veselin ZLATEV Vice-President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Shoumen

RUMUNIA Pan Cristian ANGHEL Maire, Mairie de la municipalité Baia Mare Pan Serghei Florin ANGHEL Président, Conseil Départemental Prahova Pan Gheorghe BACIU Maire, Mairie de la Ville Întorsura Buzăului Pan Doru Laurian BĂDULESCU Président, Conseil Départemental Ilfov Pan Emil CALOTĂ Maire, Mairie de la municipalité Ploiești Pan Jenel COPILĂU Président, Conseil Départemental Olt Pan Janos DEMETER Président, Conseil Départemental Covasna Pan Liviu Nicolae DRAGNEA Président, Conseil Départemental Teleorman Pan Emil DRĂGHICI Maire, Mairie de la Commune Vulcana Băi

4.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/15

Pani Ileana Viorica ION Maire, Mairie de la Ville Lehliu Gară Pani Veronica IONIȚĂ Maire, Mairie de la Commune Gorgota Pan Alin Adrian NICA Maire, Mairie de la Commune Dudeștii Noi Pan Constantin OSTAFICIUC Président, Conseil Départemental Timiș Pan Emil PROSCANU Maire, Mairie de la Ville Mizil Pan Adriean VIDEANU Maire genéral, Mairie Générale de la municipalité București

L 1/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 1 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L1 - 19 z 20074.1.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L1 - 18 z 20074.1.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania sędziów Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L1 - 11 z 20074.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie porządku sprawowania Prezydencji w Radzie

 • Dz. U. L1 - 9 z 20074.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Rady

 • Dz. U. L1 - 6 z 20074.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L1 - 5 z 20074.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L1 - 4 z 20074.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L1 - 3 z 20074.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2/2007 z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory i winogrona stołowe)

 • Dz. U. L1 - 1 z 20074.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1/2007 z dnia 3 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.