Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 1 POZ 18

Tytuł:

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania sędziów Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2007-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 1 POZ 18

L 1/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2007

KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania sędziów Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (2007/7/WE, Euratom)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 223, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 139, uwzględniając Akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 46 ust. 1 i ust. 2 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Pani Camelia TOADER zostaje niniejszym mianowana sędzią Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 6 października 2009 r. Artykuł 2 Pan Alexander ARABADJIEV zostaje niniejszym mianowany sędzią Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 6 października 2012 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 46 ust. 1 i ust. 2 akapit pierwszy Aktu Przystąpienia, o którym mowa powyżej, przewiduje mianowanie dwóch sędziów Trybunału Sprawiedliwości. Mandat jednego z nich wygasa dnia 6 października 2009 r. Sędzia ten jest wybierany w drodze losowania. Mandat drugiego sędziego wygasa dnia 6 października 2012 r. W związku z tym powinno zostać mianowanych, zgodnie z powyższym artykułem, po przeprowadzeniu wskazanego tam losowania, dwoje dodatkowych sędziów Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich,

Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 1 stycznia 2007 r.

(2)

W. SCHÖNFELDER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 1 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L1 - 19 z 20074.1.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L1 - 13 z 20074.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów z Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L1 - 11 z 20074.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie porządku sprawowania Prezydencji w Radzie

 • Dz. U. L1 - 9 z 20074.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Rady

 • Dz. U. L1 - 6 z 20074.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L1 - 5 z 20074.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L1 - 4 z 20074.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L1 - 3 z 20074.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2/2007 z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory i winogrona stołowe)

 • Dz. U. L1 - 1 z 20074.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1/2007 z dnia 3 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.