Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 101 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Rady 2007/235/WPZiB z dnia 16 kwietnia 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB przedłużające obowiązywanie środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

Data ogłoszenia:2007-04-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 101 POZ 14

Strona 1 z 4
L 101/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.4.2007

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2007/235/WPZiB z dnia 16 kwietnia 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB przedłużające obowiązywanie środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Uwzględniając wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB (1), w szczególności jego art. 6, w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Wykaz osób podlegających wspomnianym środkom ograniczającym, zawarty w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB powinien w związku z tym zostać zaktualizowany,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Załącznik do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB zostaje zastąpiony załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3

Poprzez wspólne stanowisko 2002/145/WPZiB (2) oraz rozporządzenie (WE) nr 310/2002 (3) Rada przyjęła środki ograniczające o odniesieniu do Zimbabwe. Środki te przewidują w szczególności zakaz dostaw broni do tego kraju oraz związanej z tym pomocy technicznej, a także zamrożenie majątków określonych osób. We wspólnym stanowisku 2004/161/WPZiB Rada przedłużyła obowiązywanie niektórych z wymienionych środków, w szczególności przewidzianych we wspólnym stanowisku 2002/145/WPZiB. W trakcie zmian personalnych w rządzie Zimbabwe, które miały miejsce w dniach 6–7 lutego 2007 r., w skład rządu weszło pięć nowych osób. Powinny one w związku z tym zostać objęte środkami ograniczającymi określonymi we wspólnym stanowisku 2004/161/WPZiB.

(2)

Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 16 kwietnia 2007 r. W imieniu Rady

Horst SEEHOFER

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 50 z 20.2.2004, str. 66. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2007/120/WPZiB (Dz.U. L 51 z 20.2.2007, str. 25). (2) Dz.U. L 50 z 21.2.2002, str. 1. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2003/115/WPZiB (Dz.U. L 46 z 20.2.2003, str. 30). (3) Dz.U. L 50 z 21.2.2002, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 743/2003 (Dz.U. L 106 z 29.4.2003, str. 18).

18.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/15

ZAŁĄCZNIK Wykaz osób, o których mowa w art. 4 i 5 wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB 1. Mugabe, Robert Gabriel 2. Bonyongwe, Happyton 3. Buka (alias Bhuka), Flora prezydent, ur. 21.2.1924 r. dyrektor generalny Centralnej Organizacji Wywiadowczej, ur. 6.11.1960 r. minister ds. specjalnych odpowiedzialna za grunty i programy przesiedlenia (była minister stanu w Urzędzie Wiceprezydenta oraz była minister stanu ds. programu reformy rolnej w Urzędzie Prezydenta), ur. 25.2.1968 r. podkomisarz policji, rzecznik policji wiceminister rolnictwa (były wiceminister finansów), ur. 7.4.1957 r. stały sekretarz w Departamencie Informacji i Propagandy, ur. 4.4.1963 r. były wiceminister ds. samorządu lokalnego, robót publicznych i gospodarki mieszkaniowej, ur. 10.6.1962 r. gubernator prowincji Manicaland minister edukacji, sportu i kultury, ur. 25.11.1939 r. wiceminister przemysłu i handlu międzynarodowego komisarz policji, ur. 10.3.1953 r. członek Komitetu Biura Politycznego ZANU (PF) minister stanu ds. publicznych i interaktywnych (były minister poczty i telekomunikacji), ur. 28.8.1943 r. minister sprawiedliwości, prawa i spraw parlamentarnych, ur. 25.1.1947 r. były minister ds. kopalń i rozwoju górnictwa, ur. 14.3.1955 r.

4. Bvudzijena, Wayne 5. Chapfika, David 6. Charamba, George 7. Charumbira, Fortune Zefanaya

8. Chigudu, Tinaye 9. Chigwedere, Aeneas Soko 10. Chihota, Phineas 11. Chihuri, Augustine 12. Chimbudzi, Alice 13. Chimutengwende, Chen

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 101 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 11 z 200718.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/22/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników IV i VI ze względu na postęp techniczny (1)

 • Dz. U. L101 - 9 z 200718.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 413/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L101 - 6 z 200718.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L101 - 3 z 200718.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 411/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L101 - 1 z 200718.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 410/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.