Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 107 POZ 8

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2007/248/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

Data ogłoszenia:2007-04-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 107 POZ 8

Strona 1 z 8
L 107/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.4.2007

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2007/248/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Wspólne stanowisko 2006/318/WPZiB niniejszym przedłuża się do dnia 30 kwietnia 2008 r. Artykuł 2 Załącznik I do wspólnego stanowiska 2006/318/WPZiB zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego wspólnego stanowiska. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne w dniu jego przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

W dniu 27 kwietnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/318/WPZiB w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar (1). Środki te zastąpiły wcześniejsze środki, spośród których pierwsze przyjęto w 1996 roku (2). Wobec braku poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka w Birmie/Związku Myanmar i braku widocznych postępów na drodze do obejmującego całe społeczeństwo procesu demokratyzacji, należy przedłużyć obowiązywanie środków ograniczających nałożonych wspólnym stanowiskiem 2006/318/WPZiB o kolejne 12 miesięcy. Wykaz osób, do których skierowane są środki ograniczające, należy uaktualnić w celu uwzględnienia zmian w rządzie, siłach bezpieczeństwa, hierarchii partyjnej i administracji w Birmie/Związku Myanmar, jak również w sytuacji osobistej tych osób,

(2)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 23 kwietnia 2007 r.

(3)

W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 116 z 29.4.2006, str. 77. (2) Wspólne stanowisko 96/635/WPZiB (Dz.U. L 287 z 8.11.1996, str. 1). Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2002/831/WPZiB (Dz.U. L 285 z 23.10.2002, str. 7).

25.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/9

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I

Wykaz, o którym mowa w art. 4, 5 i 8 Uwagi do tabeli: 1. Pseudonimy lub warianty pisowni oznaczono słowem »vel«

A. PAŃSTWOWA RADA POKOJU I ROZWOJU (SPDC)

Nazwisko (i ewent. pseudonimy) Dane identyfikacyjne [funkcja/tytuł, data i miejsce urodzenia (data ur. i miejsce ur.), nr paszportu/dowodu tożsamości, małżonek/małżonka lub syn/córka] Płeć (M/K)

A1a

Głównodowodzący Than Shwe Kyaing Kyaing Thandar Shwe

sił

zbrojnych

przewodniczący, data ur. 2.2.1933 żona głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe mąż Thandar Shwe wicedyrektor Departamentu Eksportu, Ministerstwo Handlu córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe syn głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe żona Tun Naing Shwe syn głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe żona Kyaing San Shwe syn głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe wiceprzewodniczący, data ur. 25.12.1937 żona zastępcy głównodowodzącego sił zbrojnych Maung Aye córka zastępcy głównodowodzącego sił zbrojnych, małż. majora Pye Aung (D17g) szef sztabu, koordynator operacji specjalnych (wojsk lądowych, marynarki i sił powietrznych), data ur. 11.7.1947 żona generała Thura Shwe Mann, data ur. 19.6.1947 syn generała Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe War Company, data ur. 19.6.1977 nr paszportu - CM102233 żona Aung Thet Mann syn Shwe Mann, data ur. 29.6.1978

M

A1b A1c A1ci

K K M

Major Zaw Phyo Win

A1d A1e A1f A1g A1h A1i A1j A1k A1l A2a

Khin Pyone Shwe Aye Aye Thit Shwe Tun Naing Shwe vel Tun Tun Naing Khin Thanda Kyaing San Shwe Dr Khin Win Sein Thant Zaw Shwe vel Maung Maung Dewar Shwe Kyi Kyi Shwe Zastępca głównodowodzącego sił zbrojnych Maung Aye Mya Mya San

K K M K M K M K K M

A2b

K

A2c

Nandar Aye

K

A3a

Generał Thura Shwe Mann

M

A3b A3c

Khin Lay Thet Aung Thet Mann vel Shwe Mann Ko Ko Khin Hnin Thandar Toe Naing Mann

K M

A3d A3e

K M

L 107/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.4.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 107 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 7 z 200725.4.2007

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów

 • Dz. U. L107 - 5 z 200725.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie udziału Wspólnoty w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

 • Dz. U. L107 - 3 z 200725.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 449/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L107 - 1 z 200725.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.