Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 7 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2007-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 7 - Strona 5

Strona 5 z 9

0402 91 91

100,00

90,00

60,00

30 % z [(1) — cena importowa]

60,00

40,00

9,00 + 50 % z [(2) — cena importowa]

40,00

25,00

19,00 + 70 % z [(3) — cena importowa]

25,00

29,50 + 90 % z [(4) — cena importowa]

(w EUR/100 kg) W przypadku gdy cena importowa: wynosi mniej niż (2): jest równa lub większa niż: jest równa lub większa niż: Dodatkowa opłata celna wynosi: wynosi mniej niż (3): Dodatkowa opłata celna wynosi: Dodatkowa opłata celna wynosi: W przypadku gdy cena importowa wynosi mniej niż (4): W przypadku gdy cena importowa:


9.5.2007

W przypadku gdy cena importowa:

Kod CN

Cena progowa

wynosi mniej niż (1):

jest równa lub większa niż:

Dodatkowa opłata celna wynosi:

PL

0402 91 99

75,00

67,50

45,00

30 % z [(1) — cena importowa] 45,00 30,00 30,00 18,75 14,25 + 70 % z [(3) — cena importowa] 18,75

6,75 + 50 % z [(2) — cena importowa]

22,13 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0402 99 11 49,92 33,28 33,28 20,80

83,20

74,88

49,92

30 % z [(1) — cena importowa] 15,81 + 70 % z [(3) — cena importowa]

7,49 + 50 % z [(2) — cena importowa]

20,80

24,54 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0402 99 31 240,00 160,00 160,00 100,00

400,00

360,00

240,00

30 % z [(1) — cena importowa] 36,00 + 50 % z [(2) — cena importowa]

76,00 + 70 % z [(3) — cena importowa]

100,00

118,00 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0403 10 11 70,14 46,76 46,76 29,23

116,90

105,21

70,14

30 % z [(1) — cena importowa] 10,52 + 50 % z [(2) — cena importowa]

22,21 + 70 % z [(3) — cena importowa]

29,23

34,49 + 90 % z [(4) — cena importowa]

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

0403 10 13 102,00 68,00 68,00

170,00

153,00

102,00

30 % z [(1) — cena importowa] 15,30 + 50 % z [(2) — cena importowa]

42,50

32,30 + 70 % z [(3) — cena importowa]

42,50

50,15 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0403 10 19 104,70 69,80

174,50

157,05

104,70

30 % z [(1) — cena importowa] 15,71 + 50 % z [(2) — cena importowa]

69,80

43,63

33,16 + 70 % z [(3) — cena importowa]

43,63

51,48 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0403 10 31 55,98 37,32

93,30

83,97

55,98

30 % z [(1) — cena importowa]

8,40 + 50 % z [(2) — cena importowa]

37,32

23,33

17,73 + 70 % z [(3) — cena importowa]

23,33

27,52 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0403 10 33 54,54

90,90

81,81

54,54

30 % z [(1) — cena importowa]

36,36

8,18 + 50 % z [(2) — cena importowa]

36,36

22,73

17,27 + 70 % z [(3) — cena importowa]

22,73

26,82 + 90 % z [(4) — cena importowa]

L 119/13

0403 10 39

90,90

81,81

54,54

30 % z [(1) — cena importowa]

54,54

36,36

8,18 + 50 % z [(2) — cena importowa]

36,36

22,73

17,27 + 70 % z [(3) — cena importowa]

22,73

26,82 + 90 % z [(4) — cena importowa]

(w EUR/100 kg) W przypadku gdy cena importowa: wynosi mniej niż (2): jest równa lub większa niż: Dodatkowa opłata celna wynosi: wynosi mniej niż (3): jest równa lub większa niż: Dodatkowa opłata celna wynosi: Dodatkowa opłata celna wynosi: W przypadku gdy cena importowa wynosi mniej niż (4): W przypadku gdy cena importowa:

L 119/14

W przypadku gdy cena importowa:

Kod CN

Cena progowa

wynosi mniej niż (1):

jest równa lub większa niż:

Dodatkowa opłata celna wynosi:

PL

0403 90 11

62,50

56,25

37,50

30 % z [(1) — cena importowa] 37,50 25,00 25,00 15,63 11,88 + 70 % z [(3) — cena importowa] 15,63

5,63 + 50 % z [(2) — cena importowa]

18,44 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0403 90 13 110,70 73,80 73,80 46,13

184,50

166,05

110,70

30 % z [(1) — cena importowa] 16,61 + 50 % z [(2) — cena importowa] 35,06 + 70 % z [(3) — cena importowa]

46,13

54,43 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0403 90 19 103,44 68,96 68,96 43,10

172,40

155,16

103,44

30 % z [(1) — cena importowa] 15,52 + 50 % z [(2) — cena importowa]

32,76 + 70 % z [(3) — cena importowa]

43,10

50,86 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0403 90 33 105,00 70,00 70,00 43,75

175,00

157,50

105,00

30 % z [(1) — cena importowa] 15,75 + 50 % z [(2) — cena importowa]

33,25 + 70 % z [(3) — cena importowa]

43,75

51,63 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0403 90 51 100,02 66,68 66,68

166,70

150,03

100,02

30 % z [(1) — cena importowa] 15,00 + 50 % z [(2) — cena importowa]

41,68

31,67 + 70 % z [(3) — cena importowa]

41,68

49,18 + 90 % z [(4) — cena importowa]

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

0403 90 53 96,00 64,00

160,00

144,00

96,00

30 % z [(1) — cena importowa] 14,40 + 50 % z [(2) — cena importowa]

64,00

40,00

30,40 + 70 % z [(3) — cena importowa]

40,00

47,20 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0403 90 59 30,00 20,00

50,00

45,00

30,00

30 % z [(1) — cena importowa]

4,50 + 50 % z [(2) — cena importowa]

20,00

12,50

9,50 + 70 % z [(3) — cena importowa]

12,50

14,75 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0403 90 61 60,00 40,00

100,00

90,00

60,00

30 % z [(1) — cena importowa]

9,00 + 50 % z [(2) — cena importowa]

40,00

25,00

19,00 + 70 % z [(3) — cena importowa]

25,00

29,50 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0403 90 63 60,00

100,00

90,00

60,00

30 % z [(1) — cena importowa]

40,00

9,00 + 50 % z [(2) — cena importowa]

40,00

25,00

19,00 + 70 % z [(3) — cena importowa]

25,00

29,50 + 90 % z [(4) — cena importowa]

9.5.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 7 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 49 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiająca środki ochronne w odniesieniu do zastosowań środków ochrony roślin zawierających tolylfluanid, powodujących skażenie wody pitnej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1865) (1)

 • Dz. U. L119 - 48 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2007 r. zwalniająca Zjednoczone Królestwo z niektórych zobowiązań dotyczących obrotu materiałem siewnym warzyw zgodnie z dyrektywą Rady 2002/55/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1836)

 • Dz. U. L119 - 45 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiająca grupę wyznaczonych przez państwa członkowskie ekspertów w dziedzinie digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych

 • Dz. U. L119 - 37 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 45/04 (ex NN 62/04) na rzecz czeskiego producenta stali Třinecké železárny, a.s. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5245) (1)

 • Dz. U. L119 - 32 z 20079.5.2007

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 31 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 30 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca stanowisko, które w imieniu Wspólnoty ma być przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

 • Dz. U. L119 - 29 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

 • Dz. U. L119 - 27 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2007 z dnia 8 maja 2007 r. zmieniające po raz 76. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L119 - 24 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2007 z dnia 8 maja 2007 r. nakładające na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych wymagania w zakresie informacji i badań zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L119 - 22 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2007 z dnia 8 maja 2007 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L119 - 5 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2007 z dnia 8 maja 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pohořelický kapr (ChNP) – Žatecký chmel (ChNP) – Pomme du Limousin (ChNP) – Tome des Bauges (ChNP))

 • Dz. U. L119 - 3 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L119 - 1 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.