Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 7 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2007-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 7 - Strona 8

Strona 8 z 9

0406 90 63

313,80

282,42

188,28

30 % z [(1) — cena importowa]

188,28

125,52

28,24 + 50 % z [(2) — cena importowa]

125,52

78,45

59,62 + 70 % z [(3) — cena importowa]

78,45

92,57 + 90 % z [(4) — cena importowa]

(w EUR/100 kg) W przypadku gdy cena importowa: wynosi mniej niż (2): jest równa lub większa niż: jest równa lub większa niż: Dodatkowa opłata celna wynosi: wynosi mniej niż (3): Dodatkowa opłata celna wynosi: Dodatkowa opłata celna wynosi: W przypadku gdy cena importowa wynosi mniej niż (4): W przypadku gdy cena importowa:


9.5.2007

W przypadku gdy cena importowa:

Kod CN

Cena progowa

wynosi mniej niż (1):

jest równa lub większa niż:

Dodatkowa opłata celna wynosi:

PL

0406 90 69

313,80

282,42

188,28

30 % z [(1) — cena importowa] 188,28 125,52 28,24 + 50 % z [(2) — cena importowa] 125,52 78,45 78,45 59,62 + 70 % z [(3) — cena importowa]

92,57 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0406 90 73 186,24 124,16 124,16 77,60

310,40

279,36

186,24

30 % z [(1) — cena importowa] 27,94 + 50 % z [(2) — cena importowa] 58,98 + 70 % z [(3) — cena importowa]

77,60

91,57 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0406 90 75 186,24 124,16 124,16 77,60

310,40

279,36

186,24

30 % z [(1) — cena importowa] 27,94 + 50 % z [(2) — cena importowa]

58,98 + 70 % z [(3) — cena importowa]

77,60

91,57 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0406 90 76 186,24 124,16 124,16 77,60

310,40

279,36

186,24

30 % z [(1) — cena importowa] 27,94 + 50 % z [(2) — cena importowa]

58,98 + 70 % z [(3) — cena importowa]

77,60

91,57 + 90 % z [(4) — cena importowa]

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

0406 90 78 186,24 124,16 124,16

310,40

279,36

186,24

30 % z [(1) — cena importowa] 27,94 + 50 % z [(2) — cena importowa]

77,60

58,98 + 70 % z [(3) — cena importowa]

77,60

91,57 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0406 90 79 186,24 124,16

310,40

279,36

186,24

30 % z [(1) — cena importowa] 27,94 + 50 % z [(2) — cena importowa]

124,16

77,60

58,98 + 70 % z [(3) — cena importowa]

77,60

91,57 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0406 90 81 186,24 124,16

310,40

279,36

186,24

30 % z [(1) — cena importowa]

27,94 + 50 % z [(2) — cena importowa]

124,16

77,60

58,98 + 70 % z [(3) — cena importowa]

77,60

91,57 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0406 90 82 186,24

310,40

279,36

186,24

30 % z [(1) — cena importowa]

124,16

27,94 + 50 % z [(2) — cena importowa]

124,16

77,60

58,98 + 70 % z [(3) — cena importowa]

77,60

91,57 + 90 % z [(4) — cena importowa]

L 119/19

0406 90 84

310,40

279,36

186,24

30 % z [(1) — cena importowa]

186,24

124,16

27,94 + 50 % z [(2) — cena importowa]

124,16

77,60

58,98 + 70 % z [(3) — cena importowa]

77,60

91,57 + 90 % z [(4) — cena importowa]

(w EUR/100 kg) W przypadku gdy cena importowa: wynosi mniej niż (2): jest równa lub większa niż: Dodatkowa opłata celna wynosi: wynosi mniej niż (3): jest równa lub większa niż: Dodatkowa opłata celna wynosi: Dodatkowa opłata celna wynosi: W przypadku gdy cena importowa wynosi mniej niż (4): W przypadku gdy cena importowa:

L 119/20

W przypadku gdy cena importowa:

Kod CN

Cena progowa

wynosi mniej niż (1):

jest równa lub większa niż:

Dodatkowa opłata celna wynosi:

PL

0406 90 85 186,24 186,24 186,24 192,00 248,10 165,40 37,22 + 50 % z [(2) — cena importowa] 165,40 103,38 128,00 28,80 + 50 % z [(2) — cena importowa] 128,00 80,00 124,16 27,94 + 50 % z [(2) — cena importowa] 124,16 77,60 58,98 + 70 % z [(3) — cena importowa] 60,80 + 70 % z [(3) — cena importowa] 78,57 + 70 % z [(3) — cena importowa] 124,16 27,94 + 50 % z [(2) — cena importowa] 124,16 77,60 58,98 + 70 % z [(3) — cena importowa] 77,60 77,60 80,00 103,38 124,16 27,94 + 50 % z [(2) — cena importowa] 124,16 77,60 77,60 58,98 + 70 % z [(3) — cena importowa]

310,40

279,36

186,24

30 % z [(1) — cena importowa] 186,24 124,16 27,94 + 50 % z [(2) — cena importowa] 124,16 77,60 77,60 58,98 + 70 % z [(3) — cena importowa]

91,57 + 90 % z [(4) — cena importowa] 91,57 + 90 % z [(4) — cena importowa] 91,57 + 90 % z [(4) — cena importowa] 91,57 + 90 % z [(4) — cena importowa] 94,40 + 90 % z [(4) — cena importowa] 121,98 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0406 90 86

310,40

279,36

186,24

30 % z [(1) — cena importowa]

0406 90 87

310,40

279,36

186,24

30 % z [(1) — cena importowa]

0406 90 88

310,40

279,36

186,24

30 % z [(1) — cena importowa]

0404 90 93

320,00

288,00

192,00

30 % z [(1) — cena importowa]

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

0406 90 99

413,50

372,15

248,10

30 % z [(1) — cena importowa]

9.5.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 7 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 49 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiająca środki ochronne w odniesieniu do zastosowań środków ochrony roślin zawierających tolylfluanid, powodujących skażenie wody pitnej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1865) (1)

 • Dz. U. L119 - 48 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2007 r. zwalniająca Zjednoczone Królestwo z niektórych zobowiązań dotyczących obrotu materiałem siewnym warzyw zgodnie z dyrektywą Rady 2002/55/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1836)

 • Dz. U. L119 - 45 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiająca grupę wyznaczonych przez państwa członkowskie ekspertów w dziedzinie digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych

 • Dz. U. L119 - 37 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 45/04 (ex NN 62/04) na rzecz czeskiego producenta stali Třinecké železárny, a.s. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5245) (1)

 • Dz. U. L119 - 32 z 20079.5.2007

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 31 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 30 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca stanowisko, które w imieniu Wspólnoty ma być przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

 • Dz. U. L119 - 29 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

 • Dz. U. L119 - 27 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2007 z dnia 8 maja 2007 r. zmieniające po raz 76. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L119 - 24 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2007 z dnia 8 maja 2007 r. nakładające na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych wymagania w zakresie informacji i badań zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L119 - 22 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2007 z dnia 8 maja 2007 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L119 - 5 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2007 z dnia 8 maja 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pohořelický kapr (ChNP) – Žatecký chmel (ChNP) – Pomme du Limousin (ChNP) – Tome des Bauges (ChNP))

 • Dz. U. L119 - 3 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L119 - 1 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.