Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 2

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 2

Strona 2 z 19

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

Uwagi Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych (Dz.U. L 18 z 22.1.2000, str. 1) przewiduje specjalny wkład Wspólnoty na rzecz Europejskiej Agencji Leków, niezależny od innych subsydiów Unii Europejskiej, z przeznaczeniem wyłącznie na zrekompensowanie zwolnień Agencji z opłat za sieroce produkty lecznicze.


16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/177 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

TYTUŁ 3 UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

ROZDZIAŁ 3 0 — UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 3 0

300

Wkład EOG ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

798 000 798 000

650 000 650 000

535 940,— 535 940,—

Tytuł 3 — Razem

798 000

650 000

535 940,—

L 126/178

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

TYTUŁ 3 UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

ROZDZIAŁ 3 0 — UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

300

Wkład EOG

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

798 000

650 000

535 940,—

Uwagi Artykuł ten obejmuje wkład państw EFTA na podstawie porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z art 82 oraz Protokołami 31 i 32 porozumienia.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/179 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

TYTUŁ 5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 5 2

520 521 522 523 524

Dochody z odsetek bankowych Dochody z zaświadczeń eksportowych, dystrybucji równoległych i innych podobnych obciążeń administracyjnych Dochody ze sprzedaży publikacji Dochody z organizacji seminariów Dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez EMEA, zawierających informacje o produktach leczniczych ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM

916 000 4 618 000 46 000 p.m.

650 000 5 375 000 46 000 p.m.

750 726,23 2 779 825,— 37 880,— 0,—

p.m. 5 580 000

p.m. 6 071 000

0,— 3 568 431,23

Tytuł 5 — Razem

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

L 126/180

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

TYTUŁ 5 DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

520

Dochody z odsetek bankowych

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

916 000

650 000

750 726,23

521

Dochody z zaświadczeń eksportowych, dystrybucji równoległych i innych podobnych obciążeń administracyjnych

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

Uwagi Artykuł ten obejmuje dochody z tytułu zaświadczeń, zezwoleń na dystrybucje równoległe oraz z innych podobnych obciążeń administracyjnych. 522 Dochody ze sprzedaży publikacji

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

46 000

46 000

37 880,—

Uwagi Artykuł ten obejmuje dochody ze sprzedaży publikacji EMEA, niezależnie od ich formy, w tym praw autorskich. 523 Dochody z organizacji seminariów

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.