Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 421 - Strona 13

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 421 - Strona 13

Strona 13 z 22

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/453

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE (ciąg dalszy)

2 2 5 (ciąg dalszy)

2252

Prenumerata dzienników i czasopism

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism wedle własnych potrzeb Centrum. 2254 Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych


Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi Pozycja ta przeznaczona jest na oprawę i inne koszty niezbędne do utrzymania książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

230 2300

Materiały papiernicze i biurowe Materiały papiernicze i biurowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

30 000

25 000

24 694,83

Uwagi Środki te przeznaczone są na zakup papieru, kopert, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, w tym drukowania na zewnątrz. 232 2320 Opłaty finansowe Koszty bankowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

8 000

15 000

14 005,74

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej. 2321 Straty z tytułu różnic kursowych walut

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Centrum w danym okresie budżetowym w ten sposób, że takie straty nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

L 126/454

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (ciąg dalszy)

2 3 2 (ciąg dalszy)

2329

Inne opłaty finansowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi Niniejsza pozycja przeznaczona jest na pokrycie opłat finansowych nieobjętych pozycją 2 3 2 1. 233 2330 Wydatki prawne Wydatki prawne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

2 000

7 000

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych specjalistów. 234 2340 Odszkodowania Odszkodowania

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

1 000

463,37

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań wniesionych przeciwko Centrum (odpowiedzialność cywilna). 235 2350 Inne wydatki operacyjne Ubezpieczenia różne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

1 000

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju ubezpieczenia (wszelkiego ryzyka, odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, komputerów i odpowiedzialności od wypłaty odszkodowania przez księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)). 2352 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/455

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (ciąg dalszy)

2 3 5 (ciąg dalszy)

2353

Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

1 000

1 000

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami i transportem (przyjęcie, przechowywanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych. 2354 Archiwizacja dokumentów

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 421 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.