Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 421 - Strona 15

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 421 - Strona 15

Strona 15 z 22

311 3110

Szczegóły techniczne sieci Raxen Szczegóły techniczne sieci Raxen Artykuł 3 1 1 — Razem ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM p.m. p.m. 1 992 000 63 000 63 000 2 570 000 59 860,— 59 860,— 2 084 728,03

ROZDZIAŁ 3 2

320 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207

Badania i studia Badania i ekspertyzy naukowe Karta partii politycznych Informacje o art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej Specjalne żądania UE Projekty dla mniejszości Kompetencje wielokulturowe Warsztaty w zakresie przemocy motywowanej rasizmem Projekty specjalne Artykuł 3 2 0 — Razem 500 000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 500 000 p.m. p.m. p.m. 15 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 15 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 15 000,— p.m. p.m. 162 581,37 177 581,37


321 3211

Grupy robocze Kluczowe zagadnienia grup roboczych Artykuł 3 2 1 — Razem ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM p.m. p.m. 500 000 55 000 55 000 70 000 6 677,15 6 677,15 184 258,52

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/459

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

ROZDZIAŁ 3 3 — INFORMACJA I KOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 3 4 — STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 3

331 3310 3311 3312 3313 3314

Dokumentacja Dokumentacja Tworzenie dokumentacji Sprzęt do dokumentacji Książki i prenumeraty Dzienniki i czasopisma Artykuł 3 3 1 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. 16 000 16 000 p.m. p.m. p.m. 16 000 19 000 35 000 p.m. p.m. p.m. 2 902,16 6 597,57 9 499,73

333 3330

Raport roczny Raport roczny Artykuł 3 3 3 — Razem p.m. p.m. 100 000 100 000 65 962,95 65 962,95

334 3340 3341 3342 3343 3344

Posiedzenia okrągłego stołu Współpraca Europejskie posiedzenia okrągłego stołu Organizacja posiedzeń okrągłego stołu Warsztaty dla posiedzeń okrągłego stołu Opracowanie polityki i strategii Artykuł 3 3 4 — Razem 160 000 p.m. p.m. p.m. 150 000 310 000 p.m. p.m. 110 000 p.m. 100 000 10 000 p.m. 48 115,75 p.m. p.m. p.m. 48 115,75

335 3350 3351 3352 3353 3354

Publikacje i informacje Publikacje Publikacje Equal Voices: materiał dla mediów Inne działania z mediami Informacje dla społeczeństwa, media i komunikacja Artykuł 3 3 5 — Razem 115 000 p.m. p.m. p.m. 324 000 439 000 p.m. p.m. 300 000 p.m. 230 000 70 000 p.m. 94 484,40 16 825,21 p.m. p.m. 111 309,61

336 3360

Szczegóły techniczne komunikacji Szczegóły techniczne komunikacji Artykuł 3 3 6 — Razem ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM p.m. p.m. 765 000 35 000 35 000 580 000 1 530,29 1 530,29 236 418,33

ROZDZIAŁ 3 4

340 3400 3401 3402 3403

Stosunki z Zarządem i Państwami Członkowskimi Zarząd i struktury administracyjne Posiedzenia Rady Zarządzającej Posiedzenia Zarządu Inne posiedzenia z państwami członkowskimi Artykuł 3 4 0 — Razem 200 000 p.m. p.m. p.m. 200 000 p.m. 180 000 40 000 110 000 330 000 p.m. 138 039,79 17 590,50 69 599,05 225 229,34

L 126/460

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

ROZDZIAŁ 3 4 — STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI (ciąg dalszy) ROZDZIAŁ 3 9 — REZERWA NA TYTUŁ 3

Artykuł Pozycja 341 3410 3411 3412 Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Organizacja i wsparcie Tłumaczenia pisemne i ustne Tłumaczenie pisemne Tłumaczenie ustne Artykuł 3 4 1 — Razem ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM 400 000 p.m. p.m. 400 000 600 000 p.m. 330 000 40 000 370 000 700 000 p.m. 631 950,— 13 933,34 645 883,34 871 112,68

ROZDZIAŁ 3 9

390 3900

Rezerwa na tytuł 3 Rezerwa na tytuł 3 Artykuł 3 9 0 — Razem ROZDZIAŁ 3 9 — RAZEM 529 000 529 000 529 000 380 000 380 000 380 000 p.m. p.m. p.m.

Tytuł 3 — Razem

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/461

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 3 WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 1 — SIECI

310 3100

Sieci Gromadzenie danych i sieci

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

1 867 000

p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 421 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.