Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 421 - Strona 3

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 421 - Strona 3

Strona 3 z 22

115 1150

Nadgodziny Godziny nadliczbowe Artykuł 1 1 5 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

117 1171 1175 1178

Świadczenia dodatkowe Niezależni tłumacze ustni Usługi tymczasowe Usługi zewnętrzne Artykuł 1 1 7 — Razem p.m. 29 500 26 000 55 500 p.m. 65 000 20 000 85 000 p.m. 93 752,32 15 125,— 108 877,32

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/431

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ


Artykuł Pozycja 118 1180 1181 1182 1183 1184 119 1190 1191

11 13 14 15

— — — —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy) PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu Koszty podróży Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie Koszty przeprowadzki Tymczasowe diety dzienne Artykuł 1 1 8 — Razem Wskaźnik korygujący Wskaźnik korygujący Środki tymczasowe Artykuł 1 1 9 — Razem ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 178 000 p.m. 178 000 3 569 500 220 000 p.m. 220 000 3 230 000 170 748,11 p.m. 170 748,11 2 817 032,27 9 500 6 500 71 000 44 000 37 000 168 000 60 000 10 000 56 000 60 000 41 000 227 000 26 217,98 875,16 46 224,35 14 885,26 18 325,75 106 528,50

ROZDZIAŁ 1 3

130 1300

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące Artykuł 1 3 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM 100 000 100 000 100 000 130 000 130 000 130 000 144 265,05 144 265,05 144 265,05

ROZDZIAŁ 1 4

140 1400 141 1410

Restauracje i stołówki Restauracje i stołówki Artykuł 1 4 0 — Razem Służba medyczna Służba medyczna Artykuł 1 4 1 — Razem ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM 1 000 1 000 6 000 5 000 5 000 10 000 p.m. p.m. 6 084,38 5 000 5 000 5 000 5 000 6 084,38 6 084,38

ROZDZIAŁ 1 5

152 1520 1521

Mobilność, wymiana pracowników i ekspertów Wymiana personelu Urzędnicy Centrum oddelegowani na zewnątrz Artykuł 1 5 2 — Razem ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM 140 000 p.m. 140 000 140 000 300 000 p.m. 300 000 300 000 86 035,24 p.m. 86 035,24 86 035,24

L 126/432

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 1 9 — REZERWA NA TYTUŁ 1

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 6

160 1600

Zapomogi losowe Zapomogi losowe Artykuł 1 6 0 — Razem Kontakty społeczne pracowników Kontakty społeczne pracowników Artykuł 1 6 1 — Razem Inne wydatki socjalne Inne wydatki socjalne Artykuł 1 6 2 — Razem Centra małego dziecka i żłobki Centra małego dziecka i żłobki Artykuł 1 6 3 — Razem Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych Artykuł 1 6 4 — Razem ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM p.m. p.m. 18 000 p.m. p.m. 10 000 p.m. p.m. 2 838,60 18 000 18 000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 000 6 000 2 838,60 2 838,60 p.m. p.m. 4 000 4 000 p.m. p.m.

161 1610

162 1620

163 1630

164 1640

ROZDZIAŁ 1 7

170 1700 1703

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne Inne wydatki Artykuł 1 7 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM 5 000 5 000 6 000 6 000 5 000 6 000 3 905,07 859,04 4 764,11 4 764,11

ROZDZIAŁ 1 9

190 1900

Rezerwa na tytuł 1 Rezerwa na tytuł 1 Artykuł 1 9 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Tytuł 1 — Razem

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

16.5.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 421 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.